Tafeltijd

Tafeltijd
Geloof je en ben je LHBTI+, of gewoon geïnteresseerd of betrokken?
Iedereen is van harte welkom dus ook als je geen lid bent van De Open Hof.
TafelTijd is een initiatief van Wijdekerk, een organisatie die zich inzet voor gelovige LHBTI+’ers. om door het land heen met LHBTI+’ers en betrokkenen samen kerk te zijn.
We gaan met elkaar aan tafel, steken de kaars aan, delen brood en wijn en onder het genot van een fijne maaltijd gaan we met elkaar in gesprek over zingeving en geloof.
Het thema voor 5 april is Roddel en Zegen. We gaan met elkaar praten over
  • Hoe denk je dat anderen je zien en hoe wil jij gezien worden
  • Hoe ga je om met rodel
  • Hoe wil jij tot Zegen zijn
We lezen hierbij o.a. Matheus 7: 4-5 en 2 Kor. 10.
Centraal staat: niet elkaar overtuigen, maar inspireren, steunen, bemoedigen en aanvaarden in de liefde van Jezus Christus.
Het is de bedoeling dat iedereen zelf iets te eten meebrengt om te delen met de anderen.
Het is fijn, maar niet verplicht, als je je van tevoren aanmeldt, dit kan via het volgende email adres: tafeltijddeopenhof@gmail.com
Tijdstip: inloop vanaf ca. 17.30; we beginnen om 18.00 uur
De volgende Tafeltijd is op zaterdag 8 juni.

 
terug