Oecumenisch avondgebed Oecumenisch avondgebed
Sinds begin 1995 vindt er iedere maand op zondagavond (behalve in de zomervakantie) om 19.00 uur een oecumenisch avondgebed plaats. In de 40 dagentijd en in de adventtijd is er elke zondagavond een avondgebed. Deze avondgebeden vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de Rooms-katholieke Kerk en onze Protestantse Gemeente. De participerende kerken
verlenen naar vermogen medewerking aan de diensten in de vorm van voorbereiding, voorgangers, ambtsdragers, musici en accommodatie. Daarbij is gekozen voor een beperkt vastgelegde, minder hoogliturgische orde van dienst.

De diensten worden in de verschillende kerkgebouwen gehouden. In het kerkblad en op de Weekbrief wordt vermeld waar de diensten worden gehouden (R-K. Parochie Johannes van Padua vindt u in de Karel Doormanstraat 51)
 
terug