Weekberichten C*-team

Weekberichten C*-team
Weekbericht C*-team – 11 april 2020
Zoals in eerdere Weekbrieven aangekondigd zijn we sinds vrijdag 20 maart bezig als C*-team. Ons doel is ondersteuning van de Boodschap van Hoop. We willen op nieuwe manieren verbinding zoeken en houden met al onze gemeenteleden vanuit onze Christelijke geloofsovertuiging.
Het C*-team is van 4 tot 11 april bezig geweest met het volgende:
 • Palmpasen stokken: We hebben 45 stokken uitgereikt, die door kinderen van gemeenteleden versierd zijn. We ontvingen 32 foto’s welke getuigden van het plezier dat kinderen en hun ouders hieraan beleefd hebben.
 • Paasattenties: in de stille week voor Pasen hebben we met 25 vrijwilligers meer dan 250  attenties bezorgd bij mensen van wie wij denken dat ze het nodig hebben. Reacties van ontvangers en bezorgers waren hartverwarmend.
 • VLOG van Hoop: Dankzij de vele bijdragen hebben we iedere dag een nieuw filmpje op de Website van De Open Hof kunnen plaatsen. Veel dank aan de makers voor hun mooie en bijzondere berichten.
 • Kerk in actie: Ook dit jaar verzorgt Kerk in Actie een Paasgroet aan gevangenen. Tien vrijwilligers hebben samen meer dan 50 kaarten geschreven met daarop een korte boodschap van hoop, verbinding of bemoediging.
 • Bel circels: vrijwilligers uit ons pastoraal netwerk, Dominee Lyonne Verschoor en Dominee Frits Renes hebben opnieuw veel mensen gebeld van wie wij denken dat ze het nodig hebben. We willen de vrijwilligers opnieuw bedanken en hopen ermee door te gaan.
Het C*-team vond het opnieuw een inspirerende week. De komende week hopen we verdere ideeën vorm te geven waarbij we met elkaar onze (bredere) gemeenschap de komende tijd ondersteunen met raad en daad.

Weekbericht C*-team – 4 april 2020
Zoals in een eerdere Weekbrief aangekondigd zijn we sinds vrijdag 20 maart bezig als C*-team. Ons doel is ondersteuning van de Boodschap van Hoop. We willen op nieuwe manieren verbinding zoeken en houden met al onze gemeenteleden vanuit onze Christelijke geloofsovertuiging.
Het C*-team is de afgelopen week bezig geweest met het volgende:
 • Bel circels: meer dan 20 vrijwilligers uit ons pastoraal netwerk, Dominee Lyonne Verschoor en Dominee Frits Renes hebben opnieuw veel mensen gebeld van wie wij denken dat ze het nodig hebben. Veel reacties blijven hartverwarmend. We willen de vrijwilligers bedanken en hopen ermee door te gaan.
 • VLOG van Hoop: Het idee is om hoop te putten uit de kracht, inzet, optimisme en doorzettingsvermogen van leden van onze gemeente. Deze VLOGs zijn filmpjes van ongeveer 1-minuut, en worden op Facebook en de Website van De Open Hof geplaatst. Er zijn al 6 filmpjes beschikbaar. We willen de makers bedanken voor hun mooie en bijzondere berichten.  We hebben in de Weekbrief een oproep geplaats aan gemeenteleden om ook bijdragen te leveren.
 • Kerk in actie: Ook dit jaar verzorgt Kerk in Actie een Paasgroet aan gevangenen. Deze groet bestaat uit twee kaarten, één waarop gemeenteleden een korte boodschap van hoop, verbinding of bemoediging kunnen schrijven, en één lege die de gevangene zelf kan versturen. in de Weekbrief hebben we een oproep geplaatst voor vrijwilligers om deze kaarten van een korte boodschap te voorzien.
 • Paasattenties: in de stille week voor Pasen willen we een attentie bezorgen bij mensen van wie wij denken dat ze het nodig hebben. We hebben een overweldigend aanbod gekregen aan bezorgers. Iedereen dank ervoor. De attenties staan klaar en worden tussen woensdag 8 april en zaterdag 11 april bezorgd.
Het C*-team vond het opnieuw een inspirerende week. Volgende week hopen we verdere ideeën vorm te geven waarbij we met elkaar onze (bredere) gemeenschap de komende tijd ondersteunen met raad en daad.


Weekbericht C*-team – 28 maart 2020
Zoals in de weekbrief aangekondigd zijn we sinds vrijdag 20 maart bezig als C*-team.
Ons doel is ondersteuning van de Boodschap van Hoop. We willen op nieuwe manieren verbinding zoeken en houden met al onze gemeenteleden vanuit onze Christelijke geloofsovertuiging.
De ‘C*-’ staat in de eerste plaats voor Christelijk, geloof, hoop en liefde. Daarnaast staat het ook voor Compassie, we tonen ons medeleven aan hen die het moeilijk hebben; Care, we ondersteunen elkaar waar we kunnen; Communicatie, luisteren en berichtgeving; Crisis, samen gaan we om met de snelle veranderingen;  Continuïteit, we kunnen dit samen zo nodig maanden volhouden; en Covid-19, samen verslaan we het virus!
De afgelopen werkdagen hebben we overlegd van 10:00 tot 12:00 in de huiskamer, bedachten we nieuwe activiteiten en beantwoordden we vragen. Dominee Lyonne Verschoor stimuleerde ons in Woord en daad. 
Het C*-team is de afgelopen week bezig geweest met het volgende:
 • Bel circels: meer dan 20 vrijwilligers uit ons pastoraal netwerk, Dominee Lyonne Verschoor en Dominee Frits Renes hebben de afgelopen week meer dan 100 mensen gebeld van wie wij denken dat ze het nodig hebben. Veel reacties waren hartverwarmend. We willen de vrijwilligers bedanken en hopen hier volgende week mee door te gaan.
   
 • Persoonlijk kaartje: voor een aantal gemeenteleden zijn persoonlijke kaartjes gemaakt door jongeren uit De Open Hof. Een mooi gebaar dat jong en oud verbindt.
   
 • Jarigen: in de Weekbrief hebben we namen genoemd van gemeenteleden die de komende week een bijzondere verjaardag hebben. We doen dit op ‘kroonjaar’.
   
 • Paasattenties: in de stille week voor Pasen willen we een attentie bezorgen bij mensen van wie wij denken dat ze het nodig hebben. De komende weekbrief heeft een oproep voor bezorgers. We zoeken er tenminste 15.
   
 • Netwerk: we hebben contact met instellingen zoals de voedselbank, HW Welzijn en www.NietAlleen.nl. Verzoeken om hulp worden aan ons doorgegeven.
   
Het C*-team vond het een inspirerende eerste week. Volgende week hopen we verdere ideeën vorm te geven waarbij we met elkaar onze (bredere) gemeenschap de komende tijd ondersteunen met raad en daad.
Namens het C*-team,
Arjan
terug