Waarneming pastoraat Wijk West

Waarneming pastoraat Wijk West
De kerkenraad heeft mw. Sity Smedinga bereid gevonden om gedurende de periode dat de vacature voor kerkelijk werker niet is ingevuld, voor het pastoraat in Wijk West de ondersteuning op zich te nemen. 

Zij is rechtstreeks bereikbaar op nummer 06 21 32 55 70, via het wijkteam West of via de scriba; Cobi Crucq-van Maldegem. Haar mailadres is:sity.smedinga@kpnmail.nl
Heeft u, heb jij behoefte aan pastorale zorg, aarzel niet om mw. Sity Smedinga te bellen, te mailen of via de genoemde kanalen een afspraak te maken.
Wij wensen mw. Sity Smedinga veel succes toe en bidden haar in dankbaarheid Gods zegen toe.
De kerkenraad.
 
terug