Voortgangsverslag beroepingscommissie Voortgangsverslag beroepingscommissie
12 december 2020
In de afgelopen maanden is het naar buiten toe stil geweest rondom het werk van de gezamenlijke beroepingscommissie. Dat wil uiteraard niet zeggen dat er niets is gebeurd. Ondanks de beperkingen van de Corona-crisis is de commissie voortvarend aan de slag gegaan met het maken van een stappenplan en hebben de commissieleden een door de PKN verzorgde training voor beroepingswerk gevolgd.
Op basis van een door het PKN Mobiliteitsbureau opgestelde advieslijst, door gemeenteleden van beide gemeente genoemde namen (waarvoor nogmaals dank!) en reacties op door de commissie geplaatst advertenties, is een lijst samengesteld van mogelijk geschikte kandidaten. Een groot aantal van deze kandidaten zijn door de commissieleden via Internet gehoord, waarna besloten is om enkele kandidaten ook “live” tijdens een kerkdienst op locatie te horen.
Helaas heeft dit alles nog niet geleid tot de selectie van één of meer kandidaten waarvan de commissie van oordeel is dat deze passen in het door beide gemeenten opgestelde predikantsprofiel.
Na overleg met beide kerkenraden en adviseurs van PKN heeft de commissie inmiddels een aantal vervolgstappen genomen op zoek naar nieuwe namen van mogelijk geschikte kandidaten. Daarbij roept de commissie de gemeenteleden opnieuw op om namen op te geven van geschikte predikanten. Namen kunnen, voorzien van motivatie of argumentatie, doorgegeven worden aan één van de commissieleden.
De samenwerking en sfeer in de commissie is uitstekend en ondanks de (corona)beperkingen die ons werk niet altijd eenvoudig maken, hebben wij er het volste vertrouwen in dat wij uiteindelijk in onze opdracht zullen slagen.
Namens de beroepingscommissie,
Janette Kleijwegt & Nico den Boer
 
terug