Nieuwe richtlijnen voor de erediensten in Coronatijd

Nieuwe richtlijnen voor de erediensten in Coronatijd
Nieuwe Corona maatregelen
Sinds de uitbraak van het Coronavirus in maart hebben beperkingen en versoepelingen van maatregelen elkaar afgewisseld. Als gevolg van het stijgend aantal besmettingen, en helaas recent ook de beeldvorming, zijn de maatregelen op 5 oktober voor kerken fors aangescherpt.
De kerkenraad heeft in een spoedberaad op maandagavond 5 oktober hierover gesproken en besloten zich aan het advies van de PKN te houden. Dit houdt het volgende in:
  • Bij de live kerkdiensten mogen maximaal 30 bezoekers aanwezig zijn (excl. medewerkers en kinderen t/m 12 jaar). Er is hier voor gekozen omdat het samen de eredienst vieren het hart van het gemeentezijn is. En ook al betreft het een klein aantal deelnemers, we kunnen op deze manier toch samenkomen;
  • Aanmelden om de live dienst bij te wonen blijft van belang via het gebruikelijke formulier; indien het maximum van 30 is bereikt worden de daarop volgende aanmeldingen met prioriteit genoteerd voor de volgende zondag (indien men heeft aangegeven dit te willen); hierbij wordt er zoveel mogelijk rekening mee gehouden dat iedereen die dat graag wil, een keer live aanwezig kan zijn; de vragenlijst gezondheid kunt u hier vinden;
  • Er is geen samenzang maar wel een zanggroepje van maximaal 5 personen;
  • Er is geen kindernevendienst en oppasdienst; er is wel tienerdienst;
  • Naast alle overige veiligheidsmaatregelen zoals o.a. handen desinfecteren en bewaren van 1,5 meter afstand wordt aan iedereen die zich in het gebouw verplaatst, verzocht om een mondneusmasker te dragen; zodra men op de stoel zit mag het af; dit geldt voor alle ruimtes. Het is fijn wanneer u dit zelf meebrengt. Er staan bij de ingang ook maskers voor u klaar;
  • De inloop van de huiskamer blijft gehandhaafd;
  • Vergaderingen en kringwerk vinden niet meer fysiek plaats in de huiskamer of vergaderzalen, maar online;
Deze maatregelen gelden gedurende de maand oktober. Omstreeks 20 oktober worden er nieuwe berichten van de overheid verwacht. De kerkenraad houdt voortdurend de ontwikkelingen in de gaten en zal waar mogelijk alles eraan doen om het gemeenteleven gaande te houden.
Daarom betreurt de kerkenraad het ook dat we deze beperkingen weer moeten invoeren, maar in het belang van de gezondheid van ons allemaal zien we geen andere mogelijkheid.
Laten we hopen en bidden dat deze beperkingen ertoe mogen bijdragen dat het virus ingedamd kan worden.
Indien u geïnteresseerd bent in alle informatie dan kunt u deze terugvinden op de website van de PKN https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/in-oktober-maximaal-30-mensen-tijdens-eredienst-en-geen-gemeentezang/
Het gebruiksplan van De Open Hof kunt u hier terugvinden.

In God met elkaar verbonden groeten wij u en zeggen ‘Houd moed, heb lief”
De kerkenraad
terug