Inzamelingsactie “Samen voor de Voedselbank”

Inzamelingsactie “Samen voor de Voedselbank”
Inzamelingsactie “Samen voor de Voedselbank”
Helaas kunnen we vanwege de coronamaatregelen dit jaar als samenwerkende kerken geen inzamelingsactie houden bij de supermarkten.
Daarom willen we een geldinzamelactie houden, zodat we de Voedselbank HW ook dit jaar wel kunnen steunen. Met de ontvangen giften kan de Voedselbank dan zelf producten kopen.

Mogen we ook dit jaar op uw steun rekenen?
U kunt een gift overmaken naar het banknummer van de Voedselbank NL68 RABO 0122 8230 44 o.v.v. kerstactie kerken.
Namens de samenwerkende kerken en de Voedselbank Hoeksche Waard willen wij u heel hartelijk bedanken voor uw steun.
 
terug