Versoepelingen corona maatregelen

Versoepelingen corona maatregelen
Naar aanleiding van de laatste persconferentie heeft de PKN een nieuw advies uitgebracht. Hierin staat o.a. dat tijdens de eredienst of andere kerkelijke bijeenkomsten het formeel niet meer verplicht is om anderhalve meter afstand te houden. De kerkenraad heeft besloten met ingang van 25 september 2021 dit advies over te nemen. U heeft ook geen coronatoegangsbewijs nodig. De kerkenraad verzoekt u echter wel vriendelijk om met begrip en respect voor elkaar ‘gepast afstand’ te houden en rekening te houden met mensen met een kwetsbare gezondheid of mensen die zich niet veilig voelen bij de versoepelingen.
Vanaf nu hoeft u zich dus ook niet meer aan te melden voor de kerkdienst omdat we ons niet meer hoeven te houden aan een maximum aantal bezoekers. We maken nog steeds geen gebruik van de garderobe dus het vriendelijke verzoek om uw jas mee te nemen naar de kerkzaal.
Het koffiedrinken na afloop van de dienst blijven we continueren op de manier zoals we dat de afgelopen weken hebben gedaan, dus aan tafeltjes in de huiskamer en omloop.
Het is fijn dat we weer een stapje vooruit kunnen zetten en dat er meer vrijheid komt om elkaar te ontmoeten. Wij hopen dan ook dat steeds meer gemeenteleden zich vrij voelen om weer naar de kerk te komen, jong en oud.
 
terug