Verdere versoepelingen en routekaart De Open Hof

Verdere versoepelingen en routekaart De Open Hof
De kerkenraad heeft afgelopen week een Corona routekaart (openingsplan) voor De Open Hof vastgesteld. Mede naar aanleiding van het advies van de PKN betekent dit dat met ingang van 26 juni het volgende weer mogelijk is in De Open Hof.
In de kerkdiensten mag weer 100% van de capaciteit aan vaste zitplaatsen gebruikt worden voor zover hierbij 1,5 meter afstand tussen de kerkgangers aangehouden wordt. Voor De Open Hof komt dit neer op maximaal 100 bezoekers, incl. kinderen. Het is nog steeds van belang dat u zich aanmeldt via het formulier op de website, geen klachten hebt, handen desinfecteert bij binnenkomst en 1,5 meter afstand houdt tot niet huisgenoten. Het mondkapje is niet meer verplicht, maar als u dit zelf toch prettig vindt, dan is dat uiteraard geen probleem.
Volgens het PKN advies mag er weer samenzang zijn zonder beperkingen. Toch heeft de kerkenraad besloten dit langzaam op te bouwen, immers voorzang geeft ook voordelen. Vooralsnog zingen we gezamenlijk het slotlied.
De kerkenraad is blij en dankbaar dat er steeds meer mogelijk is. We hopen van harte dat we op korte termijn weer meer stappen mogen zetten en dat we het nieuwe seizoen weer voluit kunnen starten, met nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden en nieuwe uitdagingen. We volgen hierbij de adviezen van de PKN maar beoordelen e.e.a. wel op basis van onze plaatselijke situatie.
terug