Veertig dagen onderweg: dag 6, dinsdag 23 februari 2021

Veertig dagen onderweg: dag 6, dinsdag 23 februari 2021
Uit de Bijbel: Matteüs 27: 1-12 ~ Via Dolorosa

Jezus wordt opgesteld voor de landvoogd. De landvoogd ondervraagt hem en zegt: bent u de koning van de Joden? Maar Jezus verklaart: dat zegt ú! En als hij wordt aangeklaagd door de overpriesters en schriftgeleerden antwoordt hij niets.

De Via Dolorosa is een straat in Jeruzalem. Deze loopt door de oude stad van de Leeuwenpoort naar de Heilig Grafkerk. Die staat op de plaats waar Golgotha en het graf van Jezus zouden zijn geweest. Wanneer wij de Via Dolorosa volgen dan gaan we symbolisch in Zijn voetsporen! De Via Dolorosa wordt o.a. bezongen door Sela, geïnspireerd op de melodie van Schindler’s List!

om te luisteren: Via Dolorosa, Sela

tekst en foto: Leo Lommers
terug