Veertig dagen onderweg: dag 4, zaterdag 20 februari 2021

Veertig dagen onderweg: dag 4, zaterdag 20 februari 2021
Uit de Bijbel: 1 Petrus 3:1-12 ~ Gelijkwaardig

Collectedoel zondag 21 februari: Kerk helpt kwetsbare mensen – Moldavië

Vanwege de grote armoede in Moldavië werken veel inwoners in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven vaak alleen achter. Kerken willen er voor deze kinderen en ouderen zijn, maar hebben weinig geld en weinig actieve kerkleden. Via partnerorganisaties ondersteunt Kerk in Actie kerkelijke gemeenten met training, advies en financiën bij het opzetten van lokale diaconale initiatieven. Kinderen en jongeren worden getraind om eenzame en zieke ouderen te helpen. Andersom bieden ouderen de jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.
Geef in de collecte en geef ouderen en jongeren in Moldavië via Kerk in Actie de zorg en aandacht die niemand anders hen kan geven. Van harte aanbevolen.
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/diaconaatmoldavie

Gebed
Wanneer wij moeten gaan langs de grenzen van het leven
waar ziekte ons klein maakt, onzeker en afhankelijk,
laat ons leven dan niet verloren gaan in de angst.
Als leven pijnlijk wordt, het broze lichaam vervalt:
laat er een omarming blijven
die ons draagt.
Laten er mensen zijn
die ons vasthouden:
doe zelf uw naam eer aan
en laat U vinden als wij U zoeken. Amen.
(Sytze de Vries, Nieuw Liedboek p1372)
 
terug