Veertig dagen onderweg: dag 2, donderdag 18 februari 2021

Veertig dagen onderweg: dag 2, donderdag 18 februari 2021
Uit de Bijbel: Romeinen 8: 31-39 ~ bestemd voor de eeuwigheid
Vincent van Gogh maakte dit schilderij twee maanden voor zijn dood. Hij schildert een kwetsbaar mens, afgetobd en in een kale, armoedige omgeving. Wat zou hem bezighouden? Is hij verdrietig; de omstandigheden moe of voelt hij zich ergens schuldig over? We kunnen ons voorstellen dat een mens er zo bij zit. Ooit waren we het zelf. Of we zijn het. Of we kennen iemand om wie we ons zorgen maken. Wat zouden we tegen diegene willen zeggen? Wat zou ons zelf troosten in zo’n situatie?

De titel van dit schilderij doelt op de kwetsbaarheid, zelfs sterfelijkheid, van de mens. Maar er is meer. De ondertitel luidt: Op de drempel van de eeuwigheid. Vincent schildert een mens die op weg is naar een nieuw leven. Want dat geloofde hij: Boven de pijn en het verdriet uit wacht de dood als overgang naar bevrijding. Na het aardse lijden wacht de eeuwige vrede.
terug