Veertig dagen onderweg: dag 10, 27 februari 2021

Veertig dagen onderweg: dag 10, 27 februari 2021
Uit de Bijbel:  Psalm 42: 2 en Johannes 4: 7-14 ~ Levend water

Collectedoel zondag 28 februari: Voor iedereen een kerk

In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn. Hier delen ze het Evangelie op een manier die aansluit bij waar mensen naar op zoek zijn.
Pioniersplekken kunnen van start gaan in een nieuw gebied, zoals een nieuwbouwwijk. Het kan ook in een omgeving waar al een kerk is, maar dan gericht op mensen die niet (meer) in de kerk komen. Pioniers vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het Evangelie niet losgelaten, maar op een andere manier gedeeld wordt. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt deze pioniersplekken en nieuwe vormen van kerk. Ze staan altijd in verbinding met een bestaande gemeente, want ‘oude’ en nieuwe kerken hebben elkaar nodig. Meer informatie op www.kerkinactie.nl/40dagentijd

Kom naar het levende water, kom naar de bron;
leer valse schijn verlaten en keer je om.

Ik ben het levende water, ik ben de bron:
leer je op mij verlaten en zie niet om.
(Henk Jongerius)
terug