Update consequenties Coronavirus

Update consequenties Coronavirus
3 juni - Protocol PKN en gebruiksplan De Open Hof
De kerkenraad van De Open Hof heeft op 2 juni 2020 het gebruiksplan vastgesteld. Dit is nodig om kerkdiensten of andere kerkelijke bijeenkomsten te mogen houden in ons gebouw. Via deze link kunt u dit lezen. Dit gebruiksplan is opgesteld op basis van het Protocol van de PKN. Meer hierover kunt u hier lezen op de website van de PKN 

23 mei - Update: Hervatten kerkdiensten, maar hoe gaan we dat doen.
Volgens de richtlijnen die het RIVM heeft opgesteld zijn vanaf 1 juni bijeenkomsten tot 30 personen weer toegestaan. Dat geeft ons weer een beetje ruimte om elkaar te ontmoeten in De Open Hof.
We zijn ons daarbij bewust van de verantwoordelijkheid naar elkaar en naar onze omgeving. Zorgvuldigheid is dus geboden.
Met het protocol van de PKN in de hand willen we de maand juni gebruiken om te onderzoeken wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van het samenkomen op zondagmorgen. Daarbij blijven we steeds rekening houden met die mensen die online meevieren.
We kunnen niet met elkaar zingen maar er is wel voorzang. We kunnen geen koffiedrinken na de dienst maar we kunnen elkaar wel weer (in kleine groepen) ontmoeten. U kunt niet zomaar op zondagmorgen binnenlopen, er wordt gewerkt met uitnodiging en aanmelding.
Het zal vreemd zijn om niet zomaar te kunnen binnenlopen en ons te moeten houden aan regels en voorschriften, maar we zetten wel kleine stappen naar het moment dat we weer met meer mensen in de kerk aanwezig mogen zijn.
Via de Weekbrief en de website zullen we u zo goed mogelijk op de hoogte houden.
De kerkenraad


20 maart 18.00 uur Update
Nieuw initiatief: het C*-Team

 
Als kerk voelen wij ons geroepen om in deze onzekere tijd een anker van hoop te zijn. Juist nu willen we onderlinge verbondenheid zoeken en stimuleren om er voor elkaar te zijn. Daarin zit onze kracht.  
Om die verbondenheid te kunnen realiseren hebben wij het C*-Team in het leven geroepen, met de C van
  • Christus die ons geloven, hopen en liefhebben leert, maar ook van
  • Community, de gemeenschap van De Open Hof,
  • Communicatie, luisteren en omzien naar elkaar,
  • Coördinatie, zoeken naar verbinding,
  • Crisis, voor welke uitdagingen stelt deze ons en
  • Continuïteit, hoe houden we het vol.
 
Vanaf maandag 23 maart kunt u op weekdagen van 10.00-12.00 uur het C*-Team van De Open Hof bereiken in de huiskamer op telefoonnummer: 0186-612 936.
U kunt bij hen terecht voor een praatje, om door te geven welke hulp u nodig heeft, of welke hulp u kunt bieden. Vanuit de huiskamer zullen we ook het pastoraat en andere zaken coördineren.
De beide predikanten zijn de gehele dag telefonisch/whatsapp of per mail bereikbaar.
Voor wijk West: ds. Frits Renes, 06 49 30 80 49; ds.f.l.renes@gmail.com
Voor wijk Oost: ds. Lyonne Verschoor, 06 83 09 76 88; lj.verschoor@xs4all.nl
 
Wij vragen u vriendelijk deze informatie te delen met die mensen waarvan u weet of vermoed dat zij geen digitale weekbrief ontvangen. Zo kunnen wij zo veel mogelijk mensen op de hoogte stellen.
Wilt u iets doen, bijvoorbeeld mensen bellen, een telefoonkring opzetten, een kaart sturen, of heeft u een ander aanbod, meldt u dat dan alstublieft. Dan kunnen wij u voorzien van adressen en telefoonnummers. Uiteraard gaan wij zorgvuldig en vertrouwelijk met die informatie om.
De Open Hof die dicht is, is eigenlijk ondenkbaar en onbestaanbaar. De openheid naar elkaar moeten wij nu op een andere manier vormgeven. En met elkaar gaat dat lukken. 
 
16 maart 18.00 uur
Update i.v.m. Coronavirus

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen van de overheid zullen er in ieder geval t/m 5 april geen kerkdiensten worden gehouden in De Open Hof. Vanaf zondag 22 maart kunt u iedere zondag om 10.00 uur een aangepaste viering volgen via de website van De Open Hof op kerkdienstgemist. Deze viering wordt van tevoren opgenomen en zal in grote lijnen de vorm hebben van een reguliere dienst. Hierbij maken we dan gebruik van muziek en liederen via youtube. Voor de gebeden roepen wij u van harte op om uw voorbeden door te geven aan de predikant, ds. Lyonne Verschoor. We hopen van harte dat de diensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en 1e Paasdag wel kunnen doorgaan, maar dat is nog even afwachten.
In tegenstelling tot eerdere berichten gaan de Vesperdiensten toch niet door.
De huiskamer blijft, in ieder geval, deze week uitsluitend in de ochtend open voor iedereen die even langs wil komen voor een kopje koffie of thee en een gesprekje. Hierbij hanteren we de richtlijnen zoals het RIVM voorschrijft, zoals geen handen schudden en gepaste afstand houden. Op donderdagmorgen is ds. Lyonne Verschoor aanwezig en op vrijdagmorgen ds. Frits Renes.
Pastorale bezoeken zullen tot een minimum worden beperkt en vinden uitsluitend plaats nadat dit telefonisch is afgestemd. Heeft u behoefte aan een (pastoraal) gesprek dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen met de predikanten. Desnoods kan dit telefonisch plaatsvinden. Er worden geen pastorale bezoeken afgelegd wanneer iemand verkouden of grieperig is. We roepen alle gemeenteleden op om ogen en oren open te houden en alert te zijn en naar elkaar om te zien. Als suggestie geven we mee dat u misschien eens iemand opbelt of een keer een extra kaartje stuurt.
Het kerkelijk bureau blijft in ieder geval t/m 6 april gesloten.

Verder worden alle activiteiten t/m 6 april afgelast. Stichting Pameijer maakt geen gebruik van de faciliteiten van De Open Hof op woensdag dus er zal ook geen lunch en diner zijn op de woensdag.
Ds. René de Reuver, scriba van de PKN, verwoordde het zondag 15 maart treffend tijdens de overweging die uitgezonden werd op NPO 2:  "We denken vaak dat we grip hebben op het leven. Maar nu heeft het coronavirus grip op óns. Psalm 25 is een bemoediging. Om midden in het donker de ogen te richten op God. Om zijn licht op je leven te laten vallen, en ook op het leven van de ander. Zodat je zelf ook een beetje een lichtdrager in deze donkere wereld wordt.”
Laten we met deze boodschap elkaar vasthouden, voor elkaar en voor de wereld bidden en naar elkaar omzien.
Indien er vragen zijn kunt u contact opnemen met de scriba, Cobi Crucq, tel. 0612200685 of scriba@deopenhofoudbeijerland.nl


12 maart, 23.00 uur
Geen kerkdiensten in De Open Hof vanwege Coronavirus
De kerkenraad van De Open Hof heeft besloten, in navolging van de maatregelen van de overheid en het RIVM, dat er t/m 31 maart geen kerkdiensten gehouden worden in De Open Hof.  Voor a.s. zondag 15 maart attenderen we iedereen op de uitzending op NPO2 om 09.20 uur. De scriba van de PKN, ds. René de Reuver, verzorgt dan een korte meditatie vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk ter vervanging van de kerkdiensten die in het land niet doorgaan.
Zondag 22 maart en zondag 29 maart wordt vanuit De Open Hof om 10.00 uur via internet een uitzending verzorgd die voor iedereen thuis te volgen is.
Verder is besloten dat de huiskamer van De Open Hof wel geopend blijft op de reguliere tijden. Iedereen is altijd van harte welkom voor een kopje koffie of thee, voor ontmoeting en een gesprek.
De filmavond op vrijdag 20 maart gaat niet door. Voor de overige kringen en gespreksgroepen wordt in onderling overleg afgesproken wat wel en wat niet doorgaat.
De vesperdiensten die gedurende de Veertigdagentijd in de RKK St. Antonius van Padua, Karel Doormanstraat 51, gepland staan om 19.00 uur, gaan mogelijk op een andere locatie wel door. De dienst van zondag 15 maart gaat niet door omdat de RK kerk tot 1 april gesloten is.
Indien er vragen zijn kunt u contact opnemen met de scriba, Cobi Crucq, tel. 0612200685 of scriba@deopenhofoudbeijerland.nl
 
12 maart, 17.00 uur

De kerkenraad heeft vanavond spoedberaad n.a.v. de nieuwe maatregelen en richtlijlnen die vanmiddag bekend zijn gemaakt m.b.t. het Coronavirus. Via de website, Facebook en de digitale nieuwsbrief volgt nadere informatie.

9 maart, 13.00 uur
Het Coronavirus houdt iedereen erg bezig op dit moment, vooral nu het steeds dichterbij komt. Dat betekent dat de kerkenraad van De Open Hof steeds zorgvuldig overweegt of er passende maatregelen genomen moeten worden. Hierbij worden de richtlijnen die zijn opgesteld door de PKN en het RIVM zoveel mogelijk gevolgd. Dit is al gedaan door iedereen er vrij in te laten om wel of niet handen te schudden na afloop van de dienst.
Nu er ook in Oud-Beijerland enkele patiënten met het Coronavirus zijn, worden de kansen op besmetting steeds reëler. A.s. zondag 15 maart staat de viering van de Maaltijd van de Heer op het rooster. De kerkenraad heeft ervoor gekozen om deze viering niet door te laten gaan vanwege het risico van besmetting bij directe handcontacten met eten en drinken. Er zal uiteraard wel een gewone eredienst gehouden worden.
Alle overige kerkelijke activiteiten, zoals huiskamerbijeenkomsten, kringen, lunches enz. gaan wel gewoon door. De kerkenraad houdt de ontwikkelingen en de adviezen die gegeven worden nauwlettend in de gaten. Mocht daartoe aanleiding zijn dan zal de kerkenraad besluiten of activiteiten en bijeenkomsten afgelast worden.

 
terug