Top2000 dienst 29 januari 2023

Top2000 dienst 29 januari 2023
Thema GELOOF … in het leven!
Top2000-dienst in De Open Hof met Popkoor Pop-Up.
Zondag 29 januari om 19.00 uur is er voor de derde keer een Top2000-kerkdienst in De Open Hof. De muzikale invulling van de liturgie wordt bepaald door Top2000 muziek. Het thema van de dienst is “GELOOF … in het leven!”.Aan de dienst wordt medewerking verleend door het Popkoor Pop-Up uit Oud-Beijerland o.l.v. Inge Rambags.
Tegen het einde van het jaar staat NPO Radio 2 in het teken van de Top2000. In de Top2000 staan veel nummers met inhoud: nummers die emoties teweeg brengen, kippenvel bezorgen en herinneringen oproepen. Sommige nummers gaan expliciet over geloof of God, andere blijken bij nadere beschouwing te gaan over belangrijke levenservaringen als hoop, liefde, dood en troost.
Door het hele land vinden er Top2000-kerkdiensten plaats: van Groningen tot Zeeland en van Brabant tot Friesland worden nummers uit de Top2000 ten gehore gebracht, zowel in december als in de weken daarna.
De eerste twee edities van de Top2000 dienst in De Open Hof waren een groot succes. De eerste had als thema Liefde en de tweede editie had het thema Hoop. Daarom is nu gekozen voor het thema GELOOF … in het leven!. Overigens lag het programma al twee jaar op de plank gereed maar vanwege Corona kon het steeds niet doorgaan. Maar De Open Hof is er in blijven geloven dat het een keer kon doorgaan, en dat is nu!
De toegang is gratis, maar een gift voor de kosten bij de uitgang is van harte welkom. Na afloop is er gelegenheid om nog gezellig na te praten onder het genot van een drankje. Dit is voor eigen rekening.
Iedereen is van harte welkom op zondag 29 januari in De Open Hof, W. van Vlietstraat 2a te Oud-Beijerland. De dienst begint om 19.00 uur en de deuren staan vanaf 18.30 uur open.. Kom op tijd, want VOL=VOL.
 
terug