Stichting C.H.I.L.D. Nederland (C=child H=help I=in L=learning & D=development) Stichting C.H.I.L.D. Nederland (C=child H=help I=in L=learning & D=development)
Gert Bakker (een oud schoolgenoot van gemeentelidLiedy van Putten) is, samen met zijn vrouw Johanna, oprichter van de C.H.I.L.D.-stichting.  De missie van C.H.I.L.D. is 'het oprichten van kostscholen op het platte land van India'. Samen met onze bijdrage en de opbrengsten van de diaconale projecten vanuit de PKN-gemeenten in Naarden, Leek en Lelystad kunnen wellicht weer wensen in vervulling gaan. Op dit moment zijn er zo'n 60 jongens en meisjes in het CHILD-Home. Omdat het tehuis/school niet door de staat India wordt ondersteund, zou het fantastisch zijn als alle kinderen een sponsor-ouder hebben. Misschien hebt u/heb jij wel interesse? Regelmatig ontvangt u/jij dan persoonlijke brieven, tekeningen en foto's van "uw/jouw kind", alsmede de nieuwsbrief. Informatie over deze en andere vormen van sponsoring is te lezen op de website. Het inrichten van de in juli 2016 gestarte Boarding School gaat intussen verder, mede dankzij de inzet van “onze Baanbrekers”. In onze kerk wordt al een paar jaar voor Stichting C.H.I.L.D. gecollecteerd. De kinderen en leiding hopen dan ook weer op uw gulle gift en danken u daarvoor heel hartelijk! Voor meer informatie: Liedy van Putten (aputten@telfort.nl) en: http://www.child-home.nl
terug