Samen sterk voor vernieuwen multimedia apparatuur

Samen sterk voor vernieuwen multimedia apparatuur
Al ruim een jaar zijn we vanwege Corona genoodzaakt om de erediensten altijd of zeer regelmatig online mee te vieren. Het is niet ideaal maar wel zeer waardevol dat die mogelijkheid er is in De Open Hof. Met een betere kwaliteit van de uitzendingen zou dat nog waardevoller kunnen worden. Deze verbetering is straks, als alles weer meer normaal is geworden, juist ook heel fijn voor degenen die de diensten niet (meer) in de kerk mee kunnen vieren. In de afgelopen jaren hebben we ervaren hoe belangrijk deze functie is om de aan huis gekluisterde gemeenteleden te kunnen bereiken en verbonden te houden.
Inmiddels dateert de multimedia apparatuur waarmee we de livestream uitzendingen van de kerkdiensten verzorgen alweer uit 2014 en is dus bijna 7 jaar oud. Toen waren de toegepaste HD camera’s iets nieuws en nog maar kort op de markt. Inmiddels zijn deze weer verder ontwikkeld en daarmee van aanzienlijk betere kwaliteit. Vooral het beeld is scherper, ook bij het inzoomen. Ook de besturingssoftware is nu een stuk beter.
Daarom is vorig najaar door de kerkenraad een werkgroep ingesteld om onderzoek te doen en een voorstel te maken voor vernieuwing van (een deel van) de apparatuur. In de kerkraadsvergadering van 13 april 2021 heeft de kerkenraad het voorstel van de werkgroep besproken en groen licht gegeven voor de uitvoering daarvan.

Wat zal er zoal vernieuwd worden?
Om de beelden nog scherper en helderder te presenteren worden de twee huidige camera’s vervangen. Voor het beter in beeld kunnen brengen van de activiteiten tijdens een kerkdienst wordt er een extra camera aangeschaft.
Nieuwe besturingssoftware zal worden geïnstalleerd zodat de bediening soepeler en eenvoudiger wordt. Dit past niet meer in de huidige twee computers (ook 7 jaar oud) zodat ook die vernieuwd moeten worden.
Het beamerbeeld op het projectiescherm in de kerkzaal is door de forse lichtinval in de transparante kerkzaal vaak, vooral bij zonnig weer, erg flets en moeilijk te lezen. Daarom zal dit scherm vervangen worden door een LED-scherm dat ook bij heel zonnig weer goede beelden en teksten geeft. Dit is vergelijkbaar met je LED-televisie thuis.
Al met al zullen de geraamde kosten van deze vernieuwing ca. € 32.000 bedragen. Met name het LED-scherm is een hoge kostenpost.

Hoe gaan we dat financieren?
Intussen hebben we van een familie (gemeenteleden) al een gift van € 3.500 hiervoor mogen ontvangen. Uit de algemene reserve zal voor deze investering € 20.000 ter beschikking worden gesteld. Daarmee zijn we al een heel eind op weg en is het gat nog slechts 8 à 9 duizend euro. Dit hopen we op te halen via giften van u als gemeenteleden en met acties die georganiseerd gaan worden. 

Mogen we een beroep op u doen voor een gift voor deze vernieuwing en/of om mee te doen met acties? U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer NL 26RABO 0373709935 oner vermelding van 'gift multimedia'. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.
terug