Overige activiteiten Overige activiteiten
Start / afsluiting seizoen
Inmiddels is het een traditie om het seizoen op een bijzondere manier te openen en te sluiten, niet alleen voor de volwassenen, maar ook voor en met de jeugd.

Tijdens het startweekend in september vindt er op de zaterdag voorafgaand aan de startzondag het slapen in de Baan plaats. Voor alle jeugd van 8-16 jaar is er een avondprogramma, film(s), een klein beetje slapen en op zondagochtend een gezamenlijk ontbijt met de ouders. Daarna is iedereen welkom in de kerkdienst. Zaterdagavond wordt een stukje van het thema van de kerkdienst op zondag voorbereid.      


Als afsluiting is al jaren gebruikelijk dat de volwassenen samen met de jeu de boules vereniging een gezellige middag / avond organiseren. Voor de jeugd zijn er inmiddels ook activiteiten, zoals bijvoorbeeld een springkussen of pannakooi, zodat gezinnen makkelijker kunnen aanschuiven bij de jeu de boules middag of bij de barbecue.
 
Kampweekend
Voor alle kinderen en tieners tussen de 8 -16 jaar is er aan het einde van het seizoen, meestal eind mei , begin juni een kampweekend. Al jaren gaat er een grote groep jeugd mee en dus ook een behoorlijk aantal leiding en een aparte kookploeg. Elk jaar is er een thema zoals de ‘Olympische spelen’ of ‘geheim’. De spellen, maar ook de overdenking op zondagochtend, staan in het teken van dit thema.
Voor het kamp wordt aan de deelnemers een bijdrage in de kosten gevraagd.
Voor informatie over het kampweekend:

contactpersoon               Bart de Boer       deboerbart@hotmail.com 
 
terug