Liturgische schikkingen tijdens Advent

Foto Kerst
Liturgische schikkingen tijdens Advent
Dit jaar is voor de liturgische bloemschikkingen tijdens de Advents- en Kerstdiensten gekozen voor de schikkingen van de PKN.

Kerst
We lezen van links naar rechts:
Het kleine stuk vertelt het goede nieuws dat Jezus is geboren. Wie goed kijkt, ziet ook een doorkijkje naar het kruis. We weten dat Jezus’ kribbe uitloopt op het kruis. We mogen er ook in lezen dat Hij nabij is in alle lijden. Zijn licht schijnt in de duisternis. De amaryllisbol barst van het leven. Als hij bloeit toetert hij van vreugde en schoonheid.

Het rechterstuk laat de bloemen vertellen welke betekenis Jezus had voor de wereld.
Lysianthes              → Charisma
Zuidewindlelies       → Wijsheid
Wilgenkatjes           → Nieuw leven
Groene pinus          → Hoop
Kl. witte roosjes      →Geluk

Tekst viering:
Ik open mijn ziel en vul de schaal van mijn leven
met Gods nieuwe begin
Hul mij in kleuren en geuren van het uitbundige feest
Van Gods licht voor heel de wereld
Oost, West, Noord en Zuid

Hemel en aarde zijn nu verbonden
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
In Jezus, de Zoon, onze Heer
Woord van leven, levend woord
Het Goede Leven, doorgebroken,
Voor iedereen!

4e Advent
Deze schikking heeft betrekking op Lucas 1: 26 -38.
De engel die Maria bezoekt, haar zwangerschap aankondigt en vertelt dat zij een zoon zal krijgen die ze Jezus moet noemen.
De Amaryllusbol met de knop is vol van wat er komen gaat en symboliseert dat er iets mooi in aantocht is voor de hele wereld.

Tekst bij de viering:
Ik open mijn ziel en vul de schaal van mijn leven met ontvankelijkheid
Hul mij in kleuren en geuren van gedroogd stro
Ontsteek het vierde licht dat gloort in het Noorden
Hemel en aarde raken verbonden
Mensen wereldwijd
Herkennen elkaar
In het teken van de bloembol;
Nieuw leven breekt door , hoe klein ook het begin.

3e Advent
Tekst o.a. uit Johannes 3: 22 – 30
Verwijzing naar Johannes de Doper de wegbereider naar een betere toekomst.
Het groene mos → symboliseert groei.
Groen is de kleur van het goede leven. De weg naar het goede leven die je af moet leggen zal voor iedereen anders zijn.
De dennenappels symboliseren de weg door het leven
Ook de wilgenkatjes staan symbool voor nieuw leven.
De roze accenten verwijzen naar het licht dat voorzichtig doorkomt op weg naar Kerst →Hoop

Tekst bij de viering:
Ik open mijn ziel
En vul de schaal van mijn leven met blijdschap
Hul mij in geuren en kleuren van zacht mos
Ontsteek het derde licht
Dat buigt naar het Noorden

Hemel en aarde raken verbonden
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
In teken van zachte knoppen,
Het goede leven breekt door,
Hoe ieders weg ook loopt.

2e Advent
In de lezingen uit Jesaja 40 / Psalm 80 / 2 Petrus 3 en Johannes 1 wordt gesproken over de nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
De gerechtigheid is gesymboliseerd door de kleur wit → Berkenschors en witte kerstroos
Ook de rechte tak staat voor gerechtigheid
De kronkeltak → Wat krom is zal recht worden.

Tekst voor de viering:
Ik open mijn ziel
En vul de schaal van mijn leven met verlangen
Hul mij in kleuren en geuren van feestelijk wit
Ontsteek het tweede licht dat rijkt naar het westen……
 
Hemel en aarde raken verbonden
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
In het teken van witte bloesem
Gerechtigheid breekt door,
Hoe kronkelig de weg ook is.

1e Advent
Schikking o.a. uit Marcus 13 : 24 – 37 → “Leer van de vijgenboom  deze les”.
De vijgentak staat voor het goede leven dat in aantocht is, niet alleen in de toekomst, maar ook nu al.
Het getal 3 is symbool voor verbinding tussen het Goddelijke , de mens en de ander daar tegenover.
De schaal is opgebouwd uit drie hoekjes, waar het getal 3 in terugkomt.
Het getal 4 → staat voor 4 Adventszondagen → maar ook 4 windrichtingen een goed leven voor ieder mens waar je ook geboren bent→ 4 kaarsen en 4 pijlers die de schaal dragen.
 
De open schaal → symbool voor plek waar jouw wieg/kribbe heeft gestaan.
Basis waaruit je het goede leven mag ervaren door de komst van Jezus Christus en tot bloei mag komen in Gods licht.
De open vorm → waar je ook vandaan komt, het goede leven ervaren is voor iedereen mogelijk.
De grijs groene kleur van de nobilis op 1 van de “pijlers” stemt tot nadenken.
 
Tekst voor de viering:
Ik open mijn ziel
En vul de schaal van mijn leven met verwachting
Heel mij in kleuren
En geuren van groene hoop
Ontsteek het eerste licht
Dat daagt in het Oosten
Hemel en aarde raken verbonden
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
In het teken van de vijgenboom
Nieuw leven breekt door
Kome wat komt.
 
terug