Liturgisch bloemstuk bij roze viering

Liturgisch bloemstuk bij roze viering
Rechts uitgebeeld     Het ontstaan van het leven van ieder mens, in het “verborgene”.
Het “bolletje” is daarom ook versluierd.

In het Midden            Het labyrint.
Het kleine zwarte figuurtje (kind) groeit op zoek naar z’n identiteit.
Het middelgrote figuurtje met vraagteken → wie ben ik echt?
De weg door het labyrint komt tenslotte uit bij het geheim → de roze anjer →dit ben ik.

Links het grote stuk
Het grote figuurtje heeft zijn bestemming gevonden → mag zijn wie hij/zij is.
De roze en witte rozen vormen samen één hart → liefde kent meerdere kleuren.
De grote witte roos achterin staat voor God en het hart van rode rozen is Zijn alles omvattende liefde, die boven alle aardse liefde uitstijgt.
Klimop staat voor Gods trouw
Het vingerblad → Gods dragende handen.
De regenboog tenslotte is Gods belofte van ontferming en Zijn altoosdurende aanwezigheid met alle mensen.

 
terug