Liturgisch bloemstuk bij Allerzielen

Liturgisch bloemstuk bij Allerzielen
De schikking is gebaseerd op een liedregel van Rob Favier:
‘Als er een roos bloeit, dan komt de dood nog maar tot Pasen.
Dan hebben kil en namaak niet het laatste woord.’
Centraal in de schikking zien we dan ook het kruis
dat met witte roos en palmblad de overwinning op de dood verbeeldt.
Ons leven zal voor altijd geborgen zijn in de Gods hand.
Hij is onze Schepper, ons begin. Hij is de Alpha.
Daarvan vertellen het vingerblad, de agapanthes (liefdesbloem) en de anjer (trouw)
Ons leven is kwetsbaar en we worden niet gespaard voor verlies en verdriet.
Dat lezen we af aan de chrysant (vergankelijkheid) en de glasscherven en zwarte takjes.
Maar we mogen altijd vertrouwen dat ons leven ook terugkeert naar die dragende  hand van God.
Hij is onze bestemming, de Omega. De paradijsbloem doet ons dromen van het Eeuwige leven.

2 thema’s staan centraal: Handen + troost vanwege Pasen

Links
Alfa                                  het begin van een mensenleven
1 vingerblad rechtop         Gods scheppende hand
Anjer                                Toewijding
Agapanthes                      Liefdesbloem
Chrysant                          Vergankelijkheid, omdat de dood in ieders mensenleven aanwezig is
De glasscherven + zwarte takjes staan voor rouw en verdriet
Het liggende vingerblad     Maar toch gedragen door Gods hand

Midden
Uit een liedje van Rob Favier:
Als er een Roos bloeit, dan komt de dood nog maar tot Pasen
Dan hebben kil en namaak niet het laatste woord
Als ik denk ………Jezus
Roos op de weg laat mij leven, Roos zijn.
Kruis                                Pasen
Witte Roos                       Jezus
Palmblad                          Jezus overwinning

Rechts
Omega
Witte lelie                         Zuiverheid
Anjer                                Toewijding
Witte roosjes                    Vreugde
Zuidenwind                       Wijsheid
Ook in dit stukje de hand van God → Het vingerblad “omvat” de bloemen → Gods beschermende hand
Er achter een paradijsbloem → Gods belofte van Eeuwig leven.
De steentjes verbinden → Begin en Einde

Meer foto's kunt u hier bekijken.
terug