Liturgisch bloemschikken tijdens Advent en Kerst

KERST
Liturgisch bloemschikken tijdens Advent en Kerst
25 december, 1e Kerstdag
De schikking is geïnspireerd door een gedicht van Hildebrand Rozema. De bloemen verbeelden de eigenschappen van Jozef: Orchidee, Jozef met warmvoelend hart; Leeuwenbek , geheim bewaren; Anthurium en anjers, toewijding, trouw; Zuidewindlelie, wijsheid; Alstroemeria, daadkracht en begrip; Gerbera, levendigheid; Eucalyptus, bescherming. Er achter staat een houtstronk even standvastig als Jozef. De boog van berengras die de ene met de andere schikking verbindt is als Jozefs beschermende houding over Maria (crèmekleurige roos) en Jezus (witte roos met parel). Rechts staat een vrij bloemstuk dat de vreugde van Kerst verbeeldt, een gouden kroon wijst op de geboorte van het Koningskind; er achter de verlichte ster.
Gedicht van Hildebrand Rozema
Hier staat het nog maar eens!
In gebeitelde woorden, eeuwenoud.
De vader van Jezus was een man
uit één stuk. Een timmerman.
Hij zwijgt de hele bijbel lang.
 
Hij is Maria’s stille geluk.
Toen zijn vrouw ermee kwam,
met wat haar overvleugeld had,
Of beter: Wie, ging hij zwijgend
zijn kamer in. Hij bleef. Kostwinner.
 
Gouden vent. Karakter van eikenhout.
Nooit verliet hij zijn gezin.
Jozef was geen prater, maar
Een luisteraar. Een monument
van een vent. De schutspatroon
 
Van alle stille, noeste zwijgers
en doeners. Immanuël! Voor nu
blijft onbekend wat Jozef zoal zei.
Maar Maria hoefde niks te vragen.
Jozef wás de trouw. Jozef bleef erbij.
 
terug