Liturgisch bloemschikken in de Veertigdagentijd op weg naar Pasen 2024

Paasmorgen, 31 maart 2024
Liturgisch bloemschikken in de Veertigdagentijd op weg naar Pasen 2024
Liturgisch bloemschikken in de Veertigdagentijd op weg naar Pasen 2024
In deze tijd is er iedere zondag weer een liturgische bloemschikking die de lezing van de zondag in bloemen verbeeldt.

Pasen, 31 maart
De symbolische schikking op deze Paasmorgen is gebaseerd op De Opstanding; we zien het open graf en de steen die is weggeschoven.
De opgerolde doeken en de kaars laten zien dat Jezus is opgewekt en leeft.
Ook de 2 “mannen/engelen”, gesymboliseerd door de 2 zuidewindlelies in het lege graf, vertellen dat Jezus is opgestaan door de liefde en trouw van God; dit laatste is gesymboliseerd door de klimop.
Het bloemstukje vooraan, is voornamelijk uitgevoerd in wit als teken van feestvreugde en licht. Het bevat o.a. witte gerbera’s met als dubbele betekenis opgewektheid, de witte lysianthes symboliseren dankbaarheid en de groene bol nieuw leven.

Stille Zaterdag, 30 maart
Symbolische bloemschikking van de Paaswake is gebaseerd op Romeinen 6.
De glazen kom water met de witte lelie laat zien dat we in het leven kopje onder kunnen gaan, maar we mogen erop vertrouwen dat God ons terugvindt en dat Hij ons weer omhoog haalt (het vingerblad) zodat we het leven weer aankunnen.
De betekenis van de lelie is reinheid en het vingerblad symboliseert Gods hand.
De kleur wit van de voile en het vaasje bloemen ervoor betekenen: vreugde en licht.
De witte lysianthes betekent dankbaarheid.
De witte gerbera’s hebben dit keer een dubbele betekenis. nl. opgewektheid.
De groene bol betekent nieuw leven.

Goede Vrijdag, 29 maart
Het symbolische stuk voor Goede Vrijdag is gebaseerd op de nacht in Getsemané;
De paarse orchidee symboliseert Jezus die in gebed verzonken is.
De betekenis van de orchidee is warm voelend hart maar tegelijkertijd is Jezus’ hart angstig. Dit wordt weergegeven door de rode Calla’s die staan voor Jezus angstzweet dat in bloeddruppels op de aarde valt.
De zwarte takjes laten Jezus verlatenheid zien.
Het doornenkruis en de doornenkroon verwijzen naar het lijden wat Jezus te wachten staat. De safaribloem symboliseert de engel uit de hemel die Jezus komt troosten.
De Judaspenning staat voor het verraad van Judas.

Witte Donderdag, 28 maart
In deze schikking is Joh. 13, de voetwassing, uitgewerkt. Daarnaast zien we de verwijzing naar de viering van het laatste avondmaal.
In de bloemschikking staat de witte roos centraal, deze symboliseert Jezus en de witte lysiantes verwijzen naar de leerlingen.

De gebroken matzes, het brood der haast, de druiven en de beker verwijzen naar het laatste avondmaal.
Rechts zien we de kruik met water en een witte doek als verwijzing naar de voetwassing.

6e Zondag in de 40-dagentijd, zondag 24 maart, Palmzondag
Centraal staat de strelitzia (paradijsbloem) die staat voor toewijding en trouw, deze symboliseert Jezus die als een Koning wordt binnen gehaald.
De ronde cirkel van brem staat voor nederigheid (betekenis van brem is nederigheid), Jezus rijdt in alle nederigheid op een ezel Jeruzalem binnen. Tegelijkertijd is de cirkel een teken van oneindigheid en eeuwig leven dat Jezus geeft, zijn echte Koninkrijk.
Links zien we rode bloemen; zij symboliseren de mensen die Jezus op dit moment enthousiast binnen willen halen als Koning; de rode voile symboliseert de “rode Loper” en samen met de palmtakken symboliseren zij ‘Hosanna’.
De hulst symboliseert vooruitzien, samen met de gele en oranje bloemen die laten zien dat het enthousiasme binnenkort om zal slaan in boosheid en haat “Kruisig Hem” de vooruitblik op het kruis dat Jezus wacht.

5e Zondag in de 40-dagentijd, zondag 17 maart
Joh. 12 vers 20 – 33
We zien een gaffelkruisvorm bekleed met korenaren;  dit herinnert aan nieuw leven, samen met de graankorrels in de aarde. In vers 24 staat: ‘als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het 1 graankorrel, maar wanneer hij sterft, draagt hij veel vrucht’.
Het kruis en de rode anjertjes, verwijzen naar de komende kruisdood van Jezus en Zijn bloed dat vergoten zal worden (vers 33).
De anjer wordt ook wel nagelbloem genoemd.
Het vingerblad en de klimop symboliseren Gods beschermende hand en zijn trouw, want Hij is erbij.

4e zondag in de Veertigdagentijd, zondag 10 maart 2024
Johannes 6 vers 1-15
Deze zondag heet: Laetare, Verheugt u.
Van oudsher hoort de kleur roze daarbij. Iets van het licht van Pasen is door het paars heen al te zien.
Vijf broden en twee vissen. Daar gaat het op deze zondag over. Links zien we 5 licht roze gerbera’s, de 5 broden en rechts 2 donker roze gerbera’s, de 2 vissen.
In het midden zien we de witte eustoma die Jezus symboliseert. Intussen vraagt Filippus zich af wat hij moet met al die mensen, gesymboliseerd door het vraagteken.
Het “uitroepteken” en de klimop staan voor het wonder van Gods trouw. Het uitroepteken verwijst naar het wonder van het genoeg. De 2 vingerbladen symboliseren de handen van God maar ook van ons.
Wij mogen vertrouwen dat we uit Gods hand meer dan voldoende ontvangen.
Als wij denken te kort te komen geeft God uit Zijn hand zo’n overvloed dat wij verbaasd staan en dat er zelfs overblijft, twaalf manden vol; dit wordt gesymboliseerd door 12 groepjes gerbera blaadjes, met de opdracht om het via onze handen uit te delen.

3e zondag in de Veertigdagentijd, zondag 3 maart 2024
Thema: Ik zal u nooit in de steek laten
Matheus 26 vers 31-35
Vandaag horen we hoe Petrus vurig zijn trouw aan Jezus belijdt. Zelfs als Jezus hem waarschuwt dat dat niet gaat lukken en dat hij zijn vriend zal verloochenen, houdt Petrus vol: ik zal u nooit verloochenen.
Jezus is gesymboliseerd door de witte orchidee, die staat voor zijn warmvoelend hart.
Karakter trekken van Petrus zijn o.a. zijn spontaniteit en ook zijn onnadenkendheid. Dit komt tot uiting in de rode kleur van de anthuriums in de schikking.
De anthurium staat o.a. symbool een krachtige persoonlijkheid dit is weergegeven in de ronde schikking vooraan. De rode anthuriums verbeelden de vurigheid en krachtige persoonlijkheid van Petrus, maar de drie in het zwarte vaasje symboliseren de ontkenning van Petrus dat hij bij Jezus hoort, van 3 kanten wordt hem dit gevraagd, 3 keer ontkent hij. De drie anthuriums wijzen vooruit naar het moment dat hij zal gaan berouwen; vlak voor de haan zal kraaien zal hij inderdaad ontkennen dat hij Jezus kent. De rode en zwarte pluimen laten de haan zien die de voorspelling weergeeft dat Petrus Jezus verloochent.
De andere leerlingen zijn minder uitgesproken dan Petrus, maar zij vallen hem wel bij. De witte eustoma, dat goede mond betekent, vertelt van hun instemming (vers 35).
Trompetnarcissen, rozenbottels, mirte en magnolia staan voor trouw, die in dit geval betrekkelijk is.

2e zondag in de Veertigdagentijd, zondag 25 februari 2024
Thema; Heer gaat u mijn voeten wassen?
Joh. 13 vers 1 – 15.
Links staat de witte orchidee die verwijst naar Jezus; de orchidee symboliseert een warmvoelend hart.
Daarbij staat een takje brem dat dienstbaarheid en nederigheid symboliseert, evenals de witte viooltjes.
Daarnaast zien we de kruik water met het bekken en een witte doek als verwijzing naar de voetwassing.
 
Rechts staat het rode bakje met rode en paarse bloemen.
De tulpen symboliseren het onstuimige karakter van Petrus.
De paarse anjertjes staan voor zijn spontaniteit.
De rechtop staande bladeren symboliseren de aanvankelijke afweer van Petrus tegen de voetwassing door Jezus.

1e Zondag in de Veertigdagentijd, zondag 18 februari 2024
Thema: Jij bent Petrus, de rots
Centraal staat de rots met daarachter een paradijsbloem met een rode tak; deze straalt kracht en toewijding uit van Petrus.
De witte lysianthes met vingerblad verwijst naar Jezus, die Petrus “aanwijst”: Jij bent de rots.
De sedum, die ook wel hemelsleutel wordt genoemd, staat op de rots en verwijst naar de hemelsleutels die Petrus ontvangen zal.
De zuidewindlelie aan de rechterkant symboliseert de wijsheid en de klimop Gods trouw.
Het rode gras vertelt dat over dit alles de glans van de hemel ligt, en dat Petrus eens met het vuur van de Geest zal spreken. 
terug