Liturgisch bloemschikken in de Veertigdagentijd en Pasen

Pasen, 17 april 2022
Liturgisch bloemschikken in de Veertigdagentijd en Pasen
Liturgisch bloemschikken in de Veertigdagentijd
In deze periode maken Wilma en Wim van 't Noordende weer prachtige liturgische bloemschikkingen. Iedere week vullen we het aan met de nieuwe schikking en de toelichting.

Pasen, 17 april 2022
Op de achtergrond het “open” graf en de stralende weergave van de opstanding. -De kruikjes met geurige olie verwijzen naar: Lucas 24: 1. -2 witte Anthuriums staan voor de engelen bij het lege graf (Lucas 24: 4) -Rozemarijn verwijst naar het ‘herinneren’ (Lucas 24: 6 en 8) -Op de “weg” de schikking met de 3 gele gerbera’s staan voor de 3 Maria’s + ook nog andere vrouwen (Lucas 24: 10) -De witte roos met het palmblad verwijst naar Jezus als overwinnaar van de dood en nieuw leven. Het stukje met de anthuriums is een weergave van de opstanding. Anthuriums staan voor toewijding en schoonheid Alsstroemeria staat voor respect en Lysianthes voor dankbaarheid.

Paaswake, 16 april 2022
De “weg “ met het “lege” kruis
De witte gebogen roos → Jezus die als graan in de aarde is gezaaid
Het blauwe vaasje → water van de doop, waardoor nieuw leven → witte roosjes
Achtergrond de regenboog → Gods eeuwig durend verbond
De Kaars → Jezus, het licht der wereld.

Goede Vrijdag, 15 april 2022
De “weg “naar Golgotha.
Het kruis met de doornenkroon.
De geknakte witte roos → Jezus
Vaasje met 3 anjers → de 3 vrouwen die tot het eind bleven – Anjers = toewijding
Kaars → Jezus uitspraak Ik ben het. En ook: ”Het Licht der wereld”.
Op de “weg” vraagteken van steentjes →Joh. 18 vers 38 : wat is waarheid?
De achtergrond geeft het lijden en de verlatenheid weer.

Witte Donderdag, 14 april 2022
De schikking met als thema: De voetwassing.
De wijnstok met de witte doek, brem en schaal met water.
De brem verwijst naar nederigheid, door Jezus voorgedaan en tevens onze opdracht.
 
De witte roos → Jezus
Vaasje lysianthes→ Apostelen
Zwarte kronkeltak→ Duivel
Zwart gemaakte rode roos → de duivel heeft Judas in bezit genomen en aangezet tot verraad – vers 26
Judaspenning → Zilverlingen, verradersloon
‘Schaal matzes → maaltijd – vers 26
Kaars → Jezus is de weg
Kruis → Jezus komende kruisdood

6e zondag in de Veertigdagentijd, zondag 10 april 2022, Palmzondag
De lezing van deze zondag is Lucas 23 vers 44 – 49  en 1 Petrus 1 vers 18 – 19. Deze is als volgt uitgewerkt in de bloemschikking
Het bloemstuk met 3 rode anthuriums verbeeldt de Vader / Zoon / Geest.
De anthurium beneden verbeeldt Jezus en de alstroemeria verbeeldt zijn vergoten bloed.
 
Het doornenkruis en de zwarte kronkeltak verwijzen naar Jezus’ kruisdood en de zwarte distels naar afwijzing.
De paarse anthurium + zwarte bloem zijn een verwijzing naar het lijden, duisternis en verlatenheid vers 44 – 45.
 
Als achtergrond is gekozen voor de weergave van Christa Rossier van Psalm 22 vers 2.
Mijn God, mijn God waarom hebt gij mij verlaten?
Het oude verbond → de ark met verzoendeksel waarop 2 cherubs en het Lam Gods, zonder smet of gebrek →1 Petrus 1 vers 19.
Hij draagt alle schuld en vervult de wet.
 
Het nieuwe verbond → het lijden en sterven van Christus
De adelaar = God  en de duif = Geest.
Zij kunnen de zonden die op het Lam gelegd zijn niet langer aanzien, zij stijgen op en verlaten de Zoon.
De Zoon draagt alle schuld alleen, en heeft alles volbracht.
Daardoor
Omdat die schuld betaald is, zullen de Vader en de Geest ons nooit meer verlaten.
Symboliek bloemen:
Anthurium = toewijding.
Alstroemeria = geduld en daadkracht.

5e zondag in de Veertigdagentijd, zondag 3 april 2022
De lezing van deze zondag is Lucas 22  verzen 7 – 8 en 14 – 20. De verzen 14 t/m 20 zijn als volgt uitgewerkt in de bloemschikking.
De viering van het Pesachmaal van Jezus met zijn apostelen zien we terug in de de kruik met de druiven en de matze.
De kleine vaasjes met witte bloemen verbeelden de apostelen.
In de grote vaas zien we een witte roos en rode anemonen.
De witte roos verbeeldt Jezus.
De rode anemonen verbeelden Jezus die Zijn bloed voor ons allen heeft vergoten.
Omdat de viering van Pesachmaaltijd van Jezus met de discipelen gaat, staat de witte roos dit keer voor Jezus zelf,
mede doordat het samen in 1 vaas staat met de rode anemonen, die zijn vergoten bloed symboliseren.
Op de achtergrond zien we een druiventak die verwijst naar Jezus als: Ik ben de wijnstok; de paarse doek verwijst naar zijn lijden.

4e zondag in de Veertigdagentijd, zondag 27 maart 2022
De lezing van deze zondag is Deuteronomium 8 vers 7 – 18. Deze is als volgt uitgewerkt in de bloemschikking.
Thema: Beloofd land in zicht.

Midden: Zicht op goed land.
Vers 7 en volgende
Raamwerk met vruchten van het beloofde land o.a.; tarwe, druiven, honing /dadels
Samen met klimop → Gods belofte en trouw

Links: Witte roos → God
Steen met de 10 geboden → naleven van de geboden en weten → vers 11

Rechts: Terugdenken aan wat de Heer heeft gedaan in de woestijn → o.a. water uit de rotsen → vers 15

De roze bloemen en roze accenten →Het licht van Pasen breekt door.
Anjer → Vrijheid
Violier → Aandacht
Gerbera → Alles wordt mooier
Lysianthes → Dankbaarheid

3e zondag in de Veertigdagentijd, zondag 20 maart 2022
De lezing van deze zondag is Exodus 14 vers 5 – 22. Deze is als volgt verwerkt in de bloemschikking.
Doortocht van de Israëlieten door de Rode of Rietzee.
De Rietzee met de muren van water en het midden het droge pad waar de Israëlieten naar de overkant kunnen lopen → roze anjers
Vooraan de staf van Mozes uitgestoken boven het water.
Voorgrond het volk Israël op weg naar de vrijheid → roze anjers  (één van de betekenissen van anjers is vrijheid)
 Achtervolging door Farao →de pauwenveer = trots
Rode alstroemeria  → daadkracht
De oranje/rode bloemen en takjes → boosheid
De wolkkolom die zich tussen Israël en Farao heeft geplaatst heeft aan Israëls kant een oranje bloem → het vuur wat de nacht verlicht voor Israël.(vuurkolom)
De andere kant is donker/paars →duisternis voor de Egyptenaren.
Middenin de zuidewindlelie als teken van Gods aanwezigheid en wijsheid.
 De weg tussen het dorre riet is ook een verwijzing van onze doortocht naar Pasen.

2e zondag in de Veertigdagentijd, zondag 13 maart 2022
De lezing van deze zondag is Exodus 13 vers 3 – 10. Deze is als volgt verwerkt in de bloemschikking
Vers 3 + 9
Bevrijding uit Egypte door Gods Sterke hand.
  • Witte roos → God
  • De “hand”  van God  → verbeeld door vingerblad + “mes” →snijdt het touw van de slavernij door.
Het lemmet is van Aloë → genezende werking.
Vers 5
  • Boog met klimop → Gods belofte en trouw.
  • Er onder melkkan + honingraat → Beloofd land.
Vers 6 en 7
  • Matzes → ongedesemd brood.
  • Gele violen → vooruitzicht van licht en leven.
Vers 8
  • Rozemarijn + vergeet me niet + blauwe violen → staan voor herinneringen en niet vergeten.
1e zondag in de Veertigdagentijd, zondag 6 maart 2022

De lezing van deze zondag is: Exodus 12: 21 t/m 31 en 37 t/m 42.
Bij de verbeelding is uitgegaan van de visie van rabbijn S. Ph. De Vries als volgt verbeeld;

Deurpost, aan de binnenkant rode takken, het teken voor de Israëlieten zelf, en verwijzing naar het bloed van Jezus, het Paaslam.

Voorbij de “deur” de Iris in het zwarte vaasje links. De engel des doods vers 23 →. Iris = boodschapper van God tussen Hemel en aarde.

Binnen de “deur” Gele gerbera’s → Israëlieten staan bij het “vuur” te eten geroosterd lam + ongedesemd brood → matzes (vers 39).
Betekenis Gerbera = alles wordt mooier → toekomst.

Rechts gemengde bloemen → Israëlieten + vreemdelingen + vee op weg (vers 41).

Witte roos + klimopblad → Gods trouw → God waakte (vers 42).
terug