Liturgisch bloemschikken in Adventstijd en Kerst

Kerstmorgen 25 december 2022
Liturgisch bloemschikken in Adventstijd en Kerst
In de adventstijd staat er iedere zondag een andere liturgische bloemschikking. We omschrijven de betekenis en hier kunt u meerdere foto's bekijken.

Kerstmorgen, 25 december 2022
De schikking van deze morgen is uitgewerkt met de focus op de wijze mannen die de nieuwe Koning verwachten en de lezing uit Mattheus 2 vers 1 t/m 12.

Links:
3 zuidewindlelies  staan voor wijsheid.
De bloemknoppen wijzen omhoog naar de sterrenhemel.
De bandwilgtak geeft de “baan “ aan van de grote, bijzondere ster.

In het midden:
Koning Herodes → het gipskruid is de verwarring van Herodes(vers 3).
De roze hanenkam  staat voor huichelarij (vers 8).

De grote ster wijst de plaats aan waar het Koningskind is geboren →De rode bokaal met kerstroos en daarop de koningskroon.
De grote witte roos verwijst naar de Messias die naar Golgotha zal gaan evenals het kruisje boven op de kroon.
Voor deze rode bokaal staan weer 3 zuidewindlelies maar nu “geknield” om de Koning te aanbidden(vers11).

Het ronde zilveren bakje met bloemschikking geeft de vreugde van het Kerstgebeuren weer.

4e Advent, 18 december 2022
Centraal staan Simeon en Hanna, die uitgezien hebben naar de vervulling van Gods belofte.
Links worden Simeon en Hanna verbeeld met goudkleurige chrysanten; de chrysanten verwijzen naar ouderdom en de rozebottels naar een doorleefd leven. Ze kijken blij en dankbaar uit naar het moment dat ze de beloofde Messias mogen ontvangen.
De gerbera’s → geven blijdschap weer
De Lysianthes → dankbaarheid
De hulst → vooruit zien
Rechts verbeeldt de schikking Jozef en Maria met het kindje Jezus (vers 27)
De oranje anjer → Jozef
Het lysianthestakje → Kindje Jezus
De witte anjer → Maria
En er achter verwijst de aloëtak naar het zwaard wat door haar ziel snijdt om wat Simeon voorspelt.
Het gipskruid geeft haar verwarring  over deze boodschap weer(vers 35)
In het midden zien we een doorkijk naar de toekoms; een oog verbeeldt wat een blik op de toekomst werpt (vers 30)
De witte roos vertelt dat Jezus voorspoedig zal opgroeien en dat de wijsheid van de Geest (zuidewindlelie) op hem zal rusten.
Hij zal de zoon van de Allerhoogste worden genoemd en zich mogen koesteren in Gods liefde, verbeeldt door de rode roos en het vingerblad (vers 40).

3e Advent, 11 december 2022
De schikking van deze zondag is gebaseerd op de lezing van vandaag Matheus 1 vers 18 – 24 .
Centraal staat Jozef.
De paars/roze anjer verbeeldt Jozef
Gipskruid staat voor verwarring en verbeeldt een uitééngespatte droom van Jozef, zijn hart ligt nog bij Maria.
De magnolia staat voor zijn trouw aan haar en hij wil zich terugtrekken om haar te sparen. Zijn nederigheid wordt verbeeld door de brem.
Het zilveren vaasje met de anthurium en de hulst verbeelden de engel die al vooruit ziet(vers 20).
De roze lelie verbeeldt de engel die Jozef op andere gedachten brengt en hem leert met andere ogen te kijken; de spiegel en de hulst ervoor staan voor een vooruitziende blik.
We zien ook de boomschors met:
  • roze anjer → Jozefs toewijding
  • Rozebottels → Jozefs trouw
  • Varenblad → Jozefs oprechtheid
Alle roze accenten laten zien dat het licht begint door te breken.

2e Advent, 4 december 2022
Omdat Maria centraal staat zijn de kleuren van de schikking blauw/wit → kleuren passen bij Maria.
Links  zien we bij de kleine schikking een witte lelie “bedekt” met witte voile als verbeelding van de  Engel Gabriel  → Het mysterie van de verwekking van de Zoon bij Maria: vers 34 en 35.
Rechts zien we bij de kleine schikking met de alstroemeria, een aster en anjers: zij verbeelden Maria en Elisabeth en dat ze toegewijd zijn.
Het granaatappeltje staat voor vruchtbaar zijn: vers 36
Midden: de twee Amaryllisbollen symboliseren de zwangerschappen van beiden → er is al een groen puntje zichtbaar.
De bollen worden gedragen door Gods hand → het vingerblad.
Ondanks de aanvankelijke verwarring → gipskruid: vers 29
De naar elkaar toegebogen orchideeën   symboliseren de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth.
De orchideeën symboliseren warm voelende harten.
Achteraan staat een kleine schikking die de lofzang van Maria weergeeft: vers 46.
Witte lelie → zuiverheid
Witte gerbera’s → vreugde
Rozebottels → liefde
Klimop → teken van Gods trouw

1e Advent, 27 november 2022
Er is gekozen voor het beeld van de boer, die geduldig wacht op de opbrengst van het land tot de regen is gevallen.
Aan het “dorre” kale land op de voorgrond is op het eerste gezicht nog niet veel te zien.
Er ligt droge kale grond, met was mos maar als je goed kijkt zie je ertussen toch minieme puntjes groen, als teken dat er werking in de grond zit.
De karaf water symboliseert de regen (Jacobus 5 vers 7) die nodig is om de nieuwe plantjes te laten groeien.
De alstroemeria en de asters in de vaasjes, staan voor de boer en wijzelf die geduldig moeten wachten (Jacobus 5 vers 8).
Dat kost best moeite, maar als we goed kijken zien we achteraan een teken van Gods trouw → Klimop.
En de belofte van de komst van Jezus → Magnolia in de knop en het duurt heel lang voordat deze open gaat.
terug