Liturgisch bloemschikken Advent en Kerst

Kerst
Liturgisch bloemschikken Advent en Kerst
1e Kerstdag 25 december 2021
Uitgaande van het thema: iedereen waardevol voor God, en uitgewerkt n.a.v. het gedicht “Schilder” van Ds. A.F. Troost uit Licht dat leven doet.

Links: de rode roos → God met het schilderspalet met penselen.
In het midden: het “Schilderij” → De gekleurde bloemen verbeelden allerlei typen mensen o.a.
Anjer                      Toegewijde mensen
Hulst                      Stekelige mensen
Paarse lysianthes   Verdrietige mensen
Duizendschoon       Helpende mensen
Echinacea              Prikkelbare mensen
Verlepte roos          Geknakte mensen
Gele Gerbera         Boze mensen
Oranje Gerbera      Vrolijke mensen
De witte roos steekt boven de mensheid uit: dit verbeeldt Jezus de volmaakte mens.
De muzieknoten slaan op het laatste vers van het gedicht.
De achtergrond: Het Licht der wereld is nu stralend opgegaan → Kerst, maar het laat ook in de verte een stukje Pasen zien → Het Kruis.

Schilder
Luister mensen, allemaal!
Hoor dit wondermooi verhaal:
op zijn grote schilderij
schildert God ook mij erbij!

Blond of zwart of geel of rood,
klein of juist een reus zo groot,
mooi of lelijk, knap of dom
hier is alles andersom:

recht van leden, kerngezond,
hoe mismaakt of zwaargewond,
ben je rijk of juist heel arm?
Van Gods liefde word je warm!

Groen in bloei, of bleek verlept,
stoer of zwaar gehandicapt,
donkerbruin of hagelwit,
of je mooi of moeilijk bidt,

jong of oud, gezond of ziek-
ook voor jou klinkt als muziek:
op zijn grote schilderij,
schildert God ook jou erbij !

Uit de bundel: Licht dat Leven doet van ds. A.F. Troost.

Kerstnacht, 24 december 2021
Grote ronde spiegel met centraal de schikking.
De witte roos staat voor de geboorte van Jezus geaccentueerd door de gouden ster, de parel en “gedragen” door het vingerblad →Gods dragende hand,
Er om heen stro, doeken en licht.
Op de spiegel staat het “engelenkoor” allerlei kleuren, blank – zwart – transparant - bruin.

4e Advent, 19 december 2021
Uit Jesaja.
Aan de linkerkant:
Stukboom met wortels symboliseert Jesaja 52 vers 7
De witte roos symboliseert de vreugde bode die over de bergen komt aangesneld.
De olijftakjes in V-vorm symboliseren het opheffen van handen = vreugde en verzoening.
De amaryllusbol symboliseert Jesaja 53 vers 2 :Als een loot schoot hij op , als een scheut uit dorre grond → dor blad.
De bremtakjes verwijzen naar vers 5:  zijn striemen gaven ons genezing (volgens overlevering werd Jezus waarschijnlijk gegeseld met bremtakken)

Het rechter bloemstuk heeft betrekking op de doop en is opgebouwd uit merendeels witte bloemen → kleur van de vreugde.
Groene anjers → groei, verwachting, toekomst.
De rode gerbera staat voor inspiratie en werking van de Heilige Geest evenals de rode linten.
De andere gekleurde linten symboliseren de dopelingen.

3e Advent, 12 december 2021
De symbolische schikkingen bij Marcus 9 vers 33 – 37.
De beide vazen “kleuren” van dieppaars naar lila naar rose.
Links kleine schikking: naar vers 33 – 34
Geruzie van de apostelen over de vraag wie het belangrijkste is. Weergegeven als volgt:
 • In het midden een vraagteken
 • Er om heen fel gekleurde bloemen geaccentueerd door roze rode accenten.
Rechts: grote schikking: naar vers 35
Dit is verbeeld in de kring met 12 roze bloemen. De bloemen zijn allemaal roze maar verschillend van soort.
Het zijn allemaal apostelen/mensen maar ieder naar eigen aard en talenten. Jezus houdt voor dat wie de meeste wil zijn ieders dienaar moet zijn.
 • De anjer staat voor toewijding
 • Bouvardia staat voor enthousiasme, veelzijdigheid
 • Gerbera staat voor ieder in zijn waarde laten
 • Eustomia staat voor goede mond en waardering
 • Er tussen staan takjes brem die staan voor nederigheid
Naar vers 36: Jezus pakte een kind op en zette dat in het midden, sloeg zijn arm er om heen.
 • Dit is verbeeld in het kleine vaasje in het midden.
 • Grote roos verbeeldt Jezus
 • Kleine roos verbeeldt het kind
 • Er omheen gevouwen een klimopblad, dit verbeeldt de trouwe arm van Jezus om het “kind” heen.
Bij de achtergrond is te zien dat het “Licht” steeds groter en zichtbaarder wordt.
4 Adventskaarsen waarvan er 3 branden voor de aanvang van de dienst.

2e Advent, 5 december 2021
De schikking symboliseert: de aankondiging door de engel Gabriël, n.a.v. Lucas 1 vers 26 – 56.
 • De ontmoeting tussen Maria en Elisabeth → vers 39 – 45
 • De lofzang van Maria → Magnificat → vers 46 – 56
De achtergrond laat zien dat het “licht “ al wat meer zichtbaar wordt → de witte cirkel wordt groter.
 • Groen is de kleur van verwachting toekomst en hoop.
 • De engel Gabriel spreekt voor zich
 • De granaat appels → teken van vruchtbaarheid
 • Maria en Elisabeth → groene Anthurium → die staan voor toewijding
 • Het gebogen gras → de ontmoeting
 • De rode roos in het midden → het ontvangen van Gods Geest
 • De lofzang van Maria → de lysianthes geeft dankbaarheid weer
 • De klimop Gods trouw
 • Muziekpapier →weergave Magnificat
De tekst van Lyonne bij de bloemschikking tijdens de dienst,
De schikking verbeeldt de aankondiging van Jezus’ geboorte door de engel Gabriel.
Maria zal het kind dragen. De granaatappels vertellen van vruchtbaarheid.
Zij ontmoet (gebogen gras) haar nicht Elisabeth.
Maria mag zich koesteren in de schaduw van de Allerhoogste; de Geest zal over haar komen.
Dat vertelt de rode roos. Vol vreugde zingt zij haar lofzang: God is trouw en barmhartig (klimop).


1e Advent, 28 november 2021
De achtergrond verbeeldt de Adventsgedachte →Verwachting van het komende licht van Gods genade, de geboorte van zijn Zoon.
Dit blijft t/m Kerst staan, iedere week wordt het “licht” meer zichtbaar.

Dan de symbolische schikking n.a.v. Lucas 2.
Het schaakbord verbeeldt het wereldtoneel.
De rode roos verbeeldt God → Hij overziet het wereldgebeuren en werkt Zijn plan uit met de mensen tot Zijn einddoel.
Hij verzet de “pionnen” om Zijn plan ten uitvoering te brengen.
De klimop → Gods trouw aan de mensen.
De “pionnen”:
De goudgele chrysant → Keizer Augustus→ straalt macht en verhevenheid uit. Hij beveelt de volkstelling.
Witte Lelie →staat voor zuiverheid en verbeeldt Maria.
Groene anjer →staat voor toewijding en verbeeldt Jozef.
Maria en Jozef op weg naar Bethlehem op bevel van Augustus maar uiteindelijk voor de vervulling van de Schrift, door de profeten al voorzegd dat de Messias in Bethlehem geboren zou worden, de invulling van Gods plan.
Gekleurde bloemen in de kleine vaasjes verbeeldt de mensheid, ieder in zijn/haar “rol” in Gods plan.
4 Advents kaarsen waarvan er 1 brandt.
terug