Lezing: "Duurzaamheid in en om het huis"

Lezing: "Duurzaamheid in en om het huis"
De Protestantse Gemeente De Open Hof te Oud-Beijerland heeft het predicaat ‘Groene Kerk’. Dat betekent dat er veel aandacht is voor duurzaamheid. Donderdag 3 oktober om 20.00 uur vertelt Joost Kievit over duurzaamheid in en om het huis. Iedereen, dus ook niet-gemeenteleden van De Open Hof, is hierbij van harte welkom. 

De aandacht voor duurzaamheid komt bij De Open Hof tot uiting door praktische zaken zoals bijvoorbeeld de 90 zonnepanelen die op het dak van de kerk zijn geplaatst. Daarnaast is er in veel bredere zin aandacht voor het bewustwordingsproces van duurzaamheid. De Open Hof wil niet alleen (meer) duurzaam worden m.b.t. het kerkgebouw en de twee pastorieën. Ze ziet het als een maatschappelijke verantwoordelijkheid om duurzaamheid breed te promoten, dus niet alleen voor de eigen gemeente. Het verzorgen van lezingen ten behoeve van een breed publiek vormt daarvan onderdeel.
 
Op basis van het onlangs bereikte Klimaatakkoord zullen er allerlei maatregelen op ons afkomen vanuit de Rijksoverheid en de gemeenten die ons persoonlijk zullen raken. Zo dienen de gemeenten de komende jaren voor elke wijk een plan te maken hoe uiteindelijk van het aardgas af te komen.
 
In het afgelopen jaar heeft het Hoekschewaards Landschap (HWL) gewerkt aan het project ‘Energieneutraal huis Hoeksche Waard’. Er werden 6 particuliere woningen van uiteenlopend type bekeken op de mogelijkheid om ze energieneutraal te maken. In het onderzoek kwamen maatregelen aan de orde om het huis zuiniger te maken, zelf energie op te wekken en van het aardgas af te gaan. Ook kwamen kosten, financieringsmogelijkheden en terugverdientijd aan de orde.
De project ervaringen werden vastgelegd in het rapport “Energieneutraal huis Hoeksche Waard”. Daarin zitten allerlei aanbevelingen.
 
HWL zag voor zichzelf ook een rol weggelegd op het punt van voorlichting. Duidelijk was geworden dat er nog het nodige gedaan moet worden aan bewustwording. Er leven veel misverstanden en veel mensen hebben twijfels over nut en noodzaak en de mogelijkheden van verduurzaming van hun woning.
 
In zijn presentatie zal Joost Kievit hier allerlei facetten uitlichten en praktische adviezen geven. Dit zal ongetwijfeld aanleiding geven tot allerlei vragen met betrekking tot de eigen woonsituatie en die kunnen dan ook gesteld worden.
 
Iedereen wordt van harte uitgenodigd om deze interessante avond bij te wonen op donderdag 3 oktober a.s. om 20.00 uur in De Open Hof, W. van Vlietstraat 2a te Oud-Beijerland.
Vanaf 19.30 uur staat koffie en thee klaar.
 
terug