Koninklijke Onderscheiding voor Leen Vermaas en Cor Quist

Koninklijke Onderscheiding voor Leen Vermaas en Cor Quist
Leen Vermaas
Dinsdag 26 april werd ons gemeentelid Leen Vermaas benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Deze eer en waardering viel hem te beurt o.a. vanwege het vele vrijwilligerswerk dat hij gedurende een groot aantal jaren voor De Open Hof gedaan heeft en nog steeds doet. Uit de lange opsomming van activiteiten van hem noemen we het vele werk dat hij als diaken en penningmeester van de diaconie heeft gedaan; in deze functies heeft hij vele nevenactiviteiten gedaan die veelal onzichtbaar zijn maar van onschatbare waarde. Daarnaast is zijn inzet onmisbaar voor het beamerteam, zowel tijdens de zondagse kerkdiensten, als ook bij rouw- en trouwdiensten of tijdens evenementen in de kerkzaal.
Daarnaast is Leen actief voor de Wereldwinkel in Oud-Beijerland als Penningmeester/financiële administratie, verkoopmedewerker, inkoop, inrichting en onderhoud winkelpand, beheer website.
Kortom zeer terecht en zo enorm verdiend dat Leen deze mooie eervolle onderscheiding heeft ontvangen.
Wij feliciteren hem hiermee van harte en uiteraard deelt zijn vrouw Riet hierin mee.

Cor Quist
Ons gemeentelid de heer Cor Quist werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Cor Quist is sinds 1996 actief als vrijwilliger bij de Stichting Vesting Hoek van Holland, die het  Atlantikwallmuseum beheert en exploiteert. Hij heeft een zeer grote rol gespeeld bij het behouden van dit stukje erfgoed. Door zijn inspanningen wees de provincie de Atlantikwall in 2013 aan als een van de erfgoedlijnen waarin geïnvesteerd zou worden. Hij zette zich in voor het behoud van het militair erfgoed en in 2019 plaatste de gemeente Rotterdam alle bunkers in het Voorduin in Hoek van Holland op de gemeentelijke monumentenlijst. Hierdoor werd de sloop afgewend.
Ook de heer Cor Quist feliciteren we van harte met deze prachtige en welverdiende onderscheiding die hem in Rotterdam werd opgespeld door burgemeester Aboutaleb.
terug