Kivido maakt gebruik van de jeugdruimte

Kivido maakt gebruik van de jeugdruimte
Eind 2019 heeft Kivido De Open Hof benaderd om op een aantal middagen per week ruimte in De Open Hof te mogen gebruiken voor haar buitenschoolse opvangactiviteiten (BSO). De vraag van ouders naar BSO neemt flink toe waardoor dit niet meer alleen ondergebracht kan worden in de CBS de Kriekenhof. De Open Hof zou, direct gelegen naast de Kriekenhof, een prima oplossing kunnen bieden voor dit probleem. Bij een bezoek was de directie van Kivido zeer gecharmeerd van de jeugdruimte. Uit een inspectie door de GGZ bleek deze  ruimte zonder aanpassingen te voldoen aan de eisen. Overeengekomen is dat Kivido op de maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag van 14:30 tot 17:00 tegen vergoeding gebruik maakt van de grote jeugdzaal en het knutsellokaal. Op die dagen wordt de jeugdruimte toch niet gebruikt voor eigen activiteiten. Op deze wijze wordt een verdere nuttige invulling gegeven aan deze ruimte. Dit past prima binnen het beleidsplan waarin staat vermeld dat samenwerking met andere partijen wordt gezocht om De Open Hof ten volle te benutten. Afgelopen donderdag 5 maart is Kivido hiermee gestart.
 

 
 
terug