Kerkdiensten nog steeds uitsluitend online, geen zanggroep, geen inloop

Kerkdiensten nog steeds uitsluitend online, geen zanggroep, geen inloop
Gewijzigd besluit van de kerkenraad - 14 januari 2021
Nog steeds geen bezoekers bij de kerkdiensten, ook geen zanggroep, geen inloop in de huiskamer
De informatie op het briefje dat bij het KerkmagaZIN zit is niet meer helemaal actueel.
Vanmorgen, 14 januari, heeft de kerkenraad, mede op dringend advies van de PKN, besloten de maatregelen nog verder aan te scherpen. De kerkenraad heeft besloten dat er voorlopig nog steeds GEEN bezoekers aanwezig zijn bij de kerkdiensten. De diensten worden wel live uitgezonden waarbij dan uitsluitend de hoogstnoodzakelijke medewerkers aanwezig zijn. Dit zijn de predikant, een ouderling, een diaken, de organist, een koster en twee mensen voor de techniek.
Er is dus ook geen zanggroepje meer aanwezig om de liederen ten gehore te brengen. Hiervoor zijn diverse alternatieven beschikbaar.
Ook zal er nog geen kinder- en tienerkerk gehouden worden. Verder zijn er geen bijeenkomsten, kringen e.d. en vergaderingen vinden allemaal online plaats.
Tevens doet de PKN een dringende oproep om fysieke ontmoetingen zoveel mogelijk achterwege te laten. Om die reden is besloten dat de inloop in de huiskamer voorlopig gesloten blijft. De fysieke pastorale contacten worden voorlopig ook stopgezet, behalve uiteraard in zeer ernstige situaties, en zullen telefonisch plaatsvinden.
We beseffen dat dit een teleurstelling is, het gaat ons allemaal aan het hart en het doet pijn. Recente gebeurtenissen in andere gemeenten en de dreiging van de Britse variant maken het echter noodzakelijk dat we de touwtjes nog strakker moeten aantrekken. Maar als we nu met elkaar nog even volhouden en doorzetten, dan komt het vast een keer goed. Zodra er weer meer mogelijk is informeren wij u via de weekbrief, website en facebook.
We nodigen u van harte uit om de diensten bij te wonen via www.kerkdienstgemist.nl
De brief van onze classis-predikant ds. Arie van der Maas kunt u hier lezen.

De kerkenraad

_____________________________________

Online diensten - 17 december 2020
Naar aanleiding van de toespraak van de minister-president op 14 december én het advies van de classis-predikant, heeft de kerkenraad, met pijn in het hart, besloten dat we vanaf kerstavond tot en met zondag 17 januari 2021 weer volledig online gaan. Dus geen 30 gemeenteleden in de kerk, maar alleen een klein groepje medewerkers die met elkaar ernaar zullen streven om voor iedereen een mooie dienst neer te zetten. Ook al kunt u, kun jij er niet bij zijn, we voelen ons verbonden! Het zullen geen volledig opgenomen diensten zijn zoals in het voorjaar, maar er wordt op zondagmorgen rechtstreeks uitgezonden vanuit De Open Hof. Verstandelijk is het een juiste beslissing, maar het voelt anders dan het besluit in maart van dit jaar, bij de eerste lock-down. Zeker in deze tijd van het jaar, het feest van de geboorte van Jezus, het zingen van Stille Nacht, het altijd geweldig feestelijke kinderkerstfeest, het gaat allemaal niet door. Tenminste zo voelt het, uiteraard vieren we de kerstnachtdienst en kerstmorgen, oudejaarsavond en het elkaar gelukkig nieuw jaar wensen gaat uiteraard wel door. Maar niet met een volle kerk, met alle mensen van De Open Hof, maar thuis vanachter uw, jullie beeldscherm. En dat maakt dat het anders voelt dan in maart. Daarom ook van harte deze oproep: zie naar elkaar om, kijk waar mogelijk samen met iemand anders. En als u geen mogelijkheid heeft om de diensten online te volgen, laat het ons weten, dan proberen we samen met u een oplossing te vinden, zodat u toch de diensten mee kunt beleven. We zullen proberen de diensten zo interactief mogelijk te maken, zodat we toch, via het beeldscherm met elkaar verbonden zijn.
We willen afsluiten met de tekst van lied 1005. Het lied dat onze classis-predikant ds. Arie van der Maas ons in zijn brief meegaf.
Zoekend naar licht hier in het duister, zoeken wij U, waarheid en kracht. Maak ons uw volk, heilig, vol luister, schijn in de donkere nacht. Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister. Christus, ons licht, schijn ook vandaag, hier in uw huis.
Met zoveel gaven aan ons gegeven, voor zoveel leed, zoveel gemis. Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, totdat uw rijk hier is. Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister. Christus, ons licht, schijn ook vandaag, hier in uw huis.
Namens de kerkenraad Ina in ’t Veld-Rentier, voorzitter.
 
terug