Gemeentevergadering

Gemeentevergadering
Hierbij nodigen wij jullie van harte uit voor de 2e gemeentevergadering. In januari 2019 hebben we elkaar ontmoet om te praten over het beleidsplan van onze gemeente. Daarna is de kerkenraad aan het werk gegaan met alle inbreng vanuit dit overleg. Er is het afgelopen jaar veel gebeurd in onze gemeente en mede door het vertrek van ds. Gert-Jan Robbemond zijn we ook aan de slag gegaan met het profiel van onze gemeente en het profiel van de predikanten die daarbij passen. Op deze 2e vergadering willen we jullie deelgenoot maken van het conceptbeleidsplan, de profielschets van onze gemeente en het profiel van de nieuw te beroepen predikant. Daarnaast willen we jullie informeren over het beroepingswerk en de beroepingscommissie aan jullie voorstellen.
Kortom een belangrijke vergadering waarbij we jullie aanwezigheid zeer op prijs stellen!
 
Datum:        15-01-2020
Plaats:         Huiskamer De Open Hof
Tijd:             20.00 – 22.00 uur
Doel:            Actieve en betrokken gemeenteleden zijn geïnformeerd over het beleidsplan, het profiel van De Open Hof en het profiel van de predikanten. Zij zijn in de gelegenheid geweest hierover hun mening te geven en van gedachten te wisselen. De kerkenraad neemt de overwegingen mee in haar definitieve besluit over eerder genoemde onderdelen.
 
Agenda:
20.00-20.05           Opening en welkom door voorzitter KR
20.05-20.20           Bezinning door predikant
20.20-20.35           Beleidsplan; profiel van onze gemeente, hoe willen we gemeente zijn in de toekomst, door voorzitter KR
20.35-20.50           Profiel predikanten De Open Hof door Nico den Boer
20.50-21.00           Pauze 
21.00-21.30           Bespreken beleidsplan en profiel door aanwezigen per tafel.
21.30-21.45           Start beroepingsperiode en -commissie 
 21.45-21.55           Rondvraag
 21.55                     Sluiting met een lied
 
Na afloop ben je van harte uitgenodigd om na te praten onder het genot van een hapje en drankje.
terug