Foto's Zondag van Gedenken

Foto's Zondag van Gedenken
Zondag 3 november was de zondag van Gedenken.  We hebben onze gemeenteleden herdacht die gedurende het afgelopen jaar zijn overleden.

Het liturgisch bloemstuk vertelde het verhaal van de lezing uit Openbaring 21. Hier kunt u de toelichting en meer foto's vinden.

Het bloemstuk is opgebouwd rond de Alpha en de Omega.
Zo wordt God genoemd in Openbaring 21: God is de eerste en de laatste. Daarbinnen, binnen de Alpha en de Omega, beweegt zich de levensweg van een mens van geboorte tot levenseinde.
De geboorte wordt zichtbaar gemaakt met een bloem met een vingerblad in een holte verwerkt. De Alpha laat zien dat God de Eerste is en de Eeuwige en als rode draad door het hele leven verweven is.
In het bloemstuk mogen we de mens tot bloei zien komen waarbij God de dragende grond blijft, het vingerblad.
In het beeld is ruimte voor blijdschap en dankbaarheid (lycianthies en fresia’s),
mogen we groeien in wijsheid (zuidewindlelie)
en raakt ook het verdriet ons leven (gras en spiegelglas).
De rode draad loopt erdoorheen naar een stuk boomschors. Het verwijst naar de ouder wordende mens.
Het bloemstuk is opklimmend waarmee het klimmen der jaren wordt verbeeld.
Tot slot de cedum, ook wel hemelsleutel genoemd. Aan de top zien we drie rozen het beeld van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, samen bij de letter de Omega.
Als troostend beeld zien we de afhangende klimop. Gods trouw stuurt engelen of mensen die troost brengen voor wie verdrietig achterblijft.
terug