Expositie van Amanda van der Ree

Expositie van Amanda van der Ree
De Commissie Kunst in de Kerk organiseert permanent wisselende exposities in de Omloop van De Open Hof in Oud-Beijerland. Sinds woensdag 22 februari is er weer een nieuwe expositie. Dit keer is het een expositie van Amanda van der Ree uit Puttershoek. Haar werk ontstaat vanuit haar gevoel en is merendeel meditatief tot stand gekomen.
Amanda van der Ree is 54 jaar, moeder van 2 zonen en woonachtig in Puttershoek.
Ze tekent en schildert al van jongs af aan, tussen de dagelijkse bezigheden van werk en gezin door. De creaties groeiden met haar eigen (bewustzijns)groei mee.

Vroeger was ze perfectionistisch.
Ze had een drang om controle te houden op alles om haar heen. Dit kwam voort uit gebeurtenissen in haar jeugd waarin ze het gevoel had geen grip op de dingen in haar leven te hebben. Dit kwam ook tot uiting in haar manier van schilderen. Gedetailleerd,  niet snel tevreden of iets goed genoeg vinden van zichzelf. Later in haar leven leerde ze perfectionisme los te laten en vrijer te leven door pijnstukken uit het verleden los te laten en te leren dat alles goed is zoals het is. Perfectie bestaat niet. Er is perfectie in het imperfecte.

Het leven is een constante verandering. Niets blijft hetzelfde. De mens ook niet.
Zo'n 2 jaar geleden zat ze weer in een duidelijk proces van verandering en dat was terug te zien in haar schilderstijl die mee veranderde.

Ze leerde meer vertrouwen in het uiten van eigen creaties komend vanuit haar eigen gevoel. diep van binnen. Haar schilderijen werden meer kosmisch en kregen meer diepgang. Het eerste schilderij in deze nieuwe vorm ontstond meditatief. De schilderijen die ze schildert bedenkt ze nooit van tevoren. Ze krijgt soms een idee (inspiratie) in de vorm van kleur of thema, verder niets. Voor haar is het dus ook steeds een verrassing wat er uiteindelijk op het doek ontstaat.

Door angst los te laten, zichzelf  te durven zijn en liefdevol in het moment te leven, ervaart ze een gevoel van vrijheid en geluk. Dat uit zich ook in haar werk.

De expositie is te bekijken maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur en ook op woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur in de Protestantse Gemeente De Open Hof, Willem van Vlietstraat 2a, 3262 GM Oud-Beijerland, 0186-612936.
terug