En weer stapje vooruit!

En weer stapje vooruit!
De PKN heeft woensdag 2 juni nieuwe richtlijnen bekend gemaakt n.a.v. de versoepelingen die vorige week vrijdag tijdens de persconferentie bekend zijn gemaakt.
Naar aanleiding daarvan heeft de kerkenraad het volgende besloten:
  1. Het aantal bezoekers in de kerkdienst kan naar 15% van het max. aantal toe te laten personen in de kerkzaal; voor ons betekent dit max. 67 incl. kinderen, excl. medewerkers.
  2. Voor jeugd tot 18 jaar gelden onderling geen beperkende maatregelen meer.
  3. Onder voorwaarde van de basisregels (o.a. 1,5m onderlinge afstand) kunnen personen vanaf 18 jaar weer samenkomen voor b.v. vergaderingen, kringwerk e.d. Voor de huiskamer geldt een maximum van 20 personen.
De overige beperkingen blijven nog van kracht. Op de website kunt u in het gebruiksplan alle details terugvinden.
We hebben er vertrouwen in dat in de loop van de zomer er nog meer versoepelingen komen en dat we het nieuwe seizoen met meer activiteiten kunnen starten.
Via het formulier op de website kunt u zich aanmelden voor de kerkdienst,  of, indien u niet over internet beschikt, telefonisch bij de scriba 0612200685. Hierbij geldt NIET de regel: wie het eerst komt, ……
terug