Coronavirus en het beroepingswerk

Coronavirus en het beroepingswerk
Na het voorstellen aan de gemeente in de eredienst van 2 februari is de beroepingscommissie voortvarend aan de slag gegaan. Alle formele stappen zijn genomen om met het beroepingswerk te kunnen beginnen en ook zijn er door de commissie de noodzakelijke werkafspraken gemaakt. Verder is er intensief contact geweest met het PKN Mobiliteitsbureau over de advieslijst van te beroepen predikanten en zijn met de PKN Academie afspraken gemaakt over een training om de leden van de beroepingscommissie zo goed mogelijk voor te bereiden op hun taken.
Daarnaast zijn relevante documenten over het beroepingswerk voor iedereen ter inzage op de website gezet en is er een oproep aan de gemeenteleden gedaan om namen op te geven van door hen geschikt geachte predikanten. Bij het opgeven van namen is het van belang dat de opgave wordt voorzien van een motivering of argumentatie en de naam van degene die de opgave doet. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van het profiel van de predikanten dat eveneens op de website is te vinden.
Kortom, de basis voor het beroepingswerk is gelegd, maar vanwege de door de overheid i.v.m. de coronacrisis afgekondigde maatregelen heeft de kerkenraad helaas moeten besluiten om het beroepingswerk tijdelijk te staken. Het is voor de beroepingscommissie immers niet meer mogelijk om bijeen te komen en kerkdiensten te bezoeken of te beluisteren.
Voor eventuele vragen of informatie kan contact opgenomen worden met Nico den Boer, voorzitter van de beroepingscommissie (nicodenboer55@gmail.com / 06-38583596).
 
terug