Afsluitingsfeest voor Ontspanningsvereniging Krooswijk

Afsluitingsfeest voor Ontspanningsvereniging Krooswijk
De Baanbrekers van De Open Hof organiseerden mooi afscheidsfeest
Mooi afsluitingsfeest voor Krooswijk

Ontspanningsvereniging Krooswijk is helaas ter ziele, maar deze bijzondere tijd is afgesloten met een daverend afsluitingsfeest in De Open Hof in Oud-Beijerland. Er werd heerlijk gegeten, gezongen met karaoke en gedanst.
Aan het eind ontving iedereen een hart van chocola, een oorkonde en een geldbedragje om zelf iets moois te kunnen kopen.
De leden mogen ook allemaal hun instrument zelf houden. De Baanbrekers van De Open Hof hebben hard gewerkt in de voorbereidingen en op de avond zelf om er een mooi feest van te maken.

Zaterdag 24 september was het een groot feest voor alle leden, begeleiding en bestuur van Ontspanningsvereniging Krooswijk in De Open Hof in Oud-Beijerland. De aanleiding was minder feestelijk want Ontspanningsvereniging Krooswijk stopt. De reden is dat de huidige bestuursleden vanwege hun leeftijd, al voordat Corona in het land was, hadden besloten om m.i.v  september 2023 te stoppen. Helaas stonden er nog geen opvolgers te wachten, maar er was nog hoop.
Helaas kwam Corona en toen kon er twee en half jaar lang niet gerepeteerd worden. Vervolgens werd bekend dat het gebouw van de voormalige WHW, waar ook hun oefenruimte was, verbouwd moest worden. Dit betekende dat in het laatste jaar van het bestaan van Ontspanningsvereniging Krooswijk nog slechts een half jaar gerepeteerd kon worden. Toen is besloten om, nadat alle Corona maatregelen waren opgeheven, niet meer op te starten en toe te werken naar een goede, maar ook feestelijke afsluiting.

Ontspanningsvereniging Krooswijk trad altijd gemiddeld tien keer per jaar op, o.a. in kerkdiensten en in verzorgingshuizen. De leden hebben allemaal een beperking, maar bovenal een groot talent om met elkaar gezellig muziek te maken en er tijdens optredens altijd een mooi feestje van te maken. Bijna alle leden kregen tijdens de oefenavonden en uitvoeringen één op één begeleiding door één van de vele vrijwilligers. Dat betekende altijd een intensieve organisatie. Dit was echter in goede handen van bestuurslid en grote inspirator Piet Gootjes.

Krooswijk trad jaarlijks op tijdens een kerkdienst in de Protestantse Gemeente De Open Hof, de kerk waar Piet Gootjes en zijn vrouw Jeannet betrokken leden zijn. Piet benaderde de Baanbrekers van De Open Hof, een groep jongeren tussen de 12 en 16 jaar die zich inzetten voor diaconale goede doelen, met de vraag of zij iets wilden doen voor het afsluitingsfeest. Met veel enthousiasme gingen de jongelui aan de slag om gemeenteleden te vragen iets lekkers te maken voor een feestelijk buffet; het toetje werd gesponsord door Albert Heijn in Oud-Beijerland.. Op de dag zelf richtten de Baanbrekers de kerkzaal in, versierden alles, zetten het buffet gereed, schonken drankjes enz. enz. Het werd een groot en succesvol afsluitingsfeest dat later afgelopen was dan gepland. Iedereen ging moe, maar voldaan en met mooie herinneringen huiswaarts.
Alle foto's kunt u hier bekijken.
terug