Afscheid en bevestigen van ambts- en taakdragers

Afscheid en bevestigen van ambts- en taakdragers
Zondag 12 september werd afscheid genomen van een aantal ambts- en taakdragers. Gelukkig stonden er nieuwe mensen op zoals Carina Meeldijk als jeugdouderling, Peter van der Wel als taakdrager bij het College van Kerkrentmeesters en Cobi Crucq werd herbevestigd als ouderling met speciale opdracht scriba.
Er werd ook afscheid genomen van ds. Frits Renes die tijdelijk onze gemeente heeft ondersteund in het pastoraat in de vacaturetijd; de beroepingscommissie werd ontbonden en bedankt.
En tot slot werden Tjalling Nobels en Bas Schelling in het zonnetje gezet en zij ontvingen.
Tjalling ontving het draaginsgine in goud van de VKB en een oorkonde vanwege het vervullen van de functie van ledenadministrateur gedurende 34 jaar.
Bas Schelling ontving eveneens het draaginsigne in goud van de VKB en een oorkonde vanwege het vervullen van de functie van  kerkrentmeester en VVB administratie gedurende 35 jaar.
Alle foto's kunt u hier bekijken. 
terug