Afscheid ds. Gertjan en Karin Robbemond

Afscheid ds. Gertjan en Karin Robbemond
Op zondag 15 juni kondigde ds. Gertjan Robbemond aan dat hij het op hem uitgebrachte beroep van de Gereformeerde Kerk in Woerden heeft aangenomen. Wij feliciteren hem van harte en gunnen het hem zeer dat hij de gelegenheid krijgt om in een nieuwe gemeente aan de slag te gaan met voor hem weer nieuwe uitdagingen. Wij vinden het natuurlijk ook jammer dat Gertjan en Karin - na ruim 9 jaar - Oud-Beijerland verlaten.
Daarom verdienen zij een mooi afscheid.
De afscheidsdienst zal plaatsvinden op zondag 8 september a.s. om 10.00 uur. Aansluitend is er een informeel samenzijn waar gelegenheid is om afscheid te nemen. Diverse geledingen van onze gemeente zullen dit gedeelte luister bijzetten met b.v. een lied of een sketch. De tekst van de officiele uitnodiging luidt als volgt:

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente De Open Hof te Oud-Beijerland nodigt u van harte uit voor de bijzondere dienst waarin
 
ds. Gertjan Robbemond
 
afscheid neemt als predikant van onze gemeente. Ds. Gertjan Robbemond is vanaf de opening - ruim 9 jaar verbonden geweest aan De Open Hof.
Zijn nieuwe gemeente is de Gereformeerde Kerk in Woerden.
 
De dienst is op 8 september a.s. en begint om 10.00 uur in De Open Hof, te Oud-Beijerland.
Tijdens de dienst is er kinderopvang en de kinderen van de basisschool kunnen naar de kindernevendienst.
 
Na de viering is er een informele afscheidsbijeenkomst waar u persoonlijk afscheid kunt nemen van Gertjan en Karin.
 
Graag horen wij van u of u aanwezig kunt zijn en met hoeveel personen u deze dienst wilt bijwonen.
Opgave graag voor 1 september a.s. melden aan de scriba via mailadres
 
Namens de kerkenraad van
de Protestantse Gemeente te Oud-Beijerland
 
Ina in ‘t Veld-Rentier                            Cobi Crucq
voorzitter                                              scriba

De officiele uitnodiging kunt u hier zien.
terug