Adventskalenders

Adventskalenders
Om thuis toe te leven naar Kerst kunt u een gratis adventskalender bestellen bij de Protestantse Kerk en bij het Nederlands Bijbelgenootschap. Daarnaast kunt u ook online de Adventskalender lezen, via deze link. Iedere dag ontvangt u dan een de adventskalender in de mailbox.
Geef licht, het goede leven met elkaar delen! Dat is het thema van de adventskalender 2020 van de Protestantse Kerk. God gaf ons licht in het donker. U ontdekt 25 dagen lang wat de Bijbel ons wil vertellen over het leven in Gods licht. De adventskalender daagt u uit hoopvol toe te leven naar Kerst. ´Het goede leven met elkaar delen´ is de rode draad door alle dagen van de kalender. Voor iedere dag is er een bijbeltekst met vraag om over na te denken of juist een oproep om zelf aan de slag te gaan, afgewisseld met een recept, gedicht, lied of quote. U kunt een gratis exemplaar van de adventskalender 2020 aanvragen via https://petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender/  ‘Vrede op aarde’ is het thema van de adventskalender van het NBG: voor veel mensen zijn die woorden uit het Lucas-evangelie onlosmakelijk verbonden met Kerst. Het zijn woorden vol hoop, maar ze roepen ook vragen op. Aan de hand van de bijbelteksten en kunstwerken in deze adventskalender gaan we op zoek naar antwoorden. Gaandeweg ontdekken we hoeveel de Bijbel te zeggen heeft over vrede met de mensen om ons heen, over vrede in ons hart en vrede met God. https://formulier.bijbelgenootschap.nl/adventskalender2020 
terug