Actie Kerstengelen

Actie Kerstengelen
Je bent een engel!
Ook dit jaar nodigen we u en jullie uit om in de weken van Advent een kerstengel te zijn.
Wat doet een kerstengel? Een kerstengel ziet vier weken om naar een gemeentelid die een steuntje in de rug kan gebruiken. Elke week geef je blijk van verbondenheid door een kaartje, een kleine attentie of door een gebaar te maken. Het hoeft niet groot. Denk aan het bakken van een cake, een zelfgemaakte kerstversiering of een mooie tekst op een kaart. Kerstengelen mogen zich bekend maken, maar dat hoeft niet. Ook contact maken mag; samen een kopje koffie drinken, een praatje maken of een autoritje. U weet vast als kerstengel een glimlach op het gezicht van de ander te brengen. Je kunt je aanmelden als kerstengel door een mail te sturen naar kerstengeldeopenhof@gmail.comDoe dit uiterlijk maandag 27 november. Je ontvangt dan een naam, adres en benodigde informatie van een gemeentelid waarvoor jij de engel mag zijn. We hopen dat er weer veel engelen zullen uitvliegen! Wil je meer informatie, neem dan contact op met een van de diakenen of de predikant. 
terug