Versoepelingen corona maatregelen, update 18 januari 2022

Versoepelingen corona maatregelen, update 18 januari 2022
Naar aanleiding van de persconferentie van 14 januari jl. is de PKN op 18 januari met een advies gekomen. De kerkenraad heeft besloten dit advies over te nemen. Concreet betekent dit voor De Open Hof het volgende:
  • Vanaf zondag 23 januari mogen de kerkdiensten fysiek worden bijgewoond door maximaal 50 bezoekers; het is belangrijk dat u zich hiervoor aanmeldt via het formulier op de website. Dit kan tot uiterlijk zaterdag 12.00 uur. Alle overige corona maatregelen zoals het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen, handen desinfecteren en 1,5 meter afstand bewaren blijven uiteraard gelden.
  • Er mag ingetogen worden gezongen; de predikant zal een goed evenwicht zoeken in afwisseling van gemeentezang en uitsluitend de zanggroep.
  • Na de kerkdiensten kunnen we helaas nog geen koffie drinken met elkaar.
  • Met inachtneming van de corona maatregelen kan het gemeentewerk weer worden opgestart.
  • Er mag weer fysiek vergaderd worden in de kerk; ook hierbij gelden de corona maatregelen zoals eerder vastgesteld
  • Het jeugdwerk mag weer worden opgestart, zoals bv basiscatechese, kinder en tienerkerk, Baanbrekers en indien van toepassing de kinderoppas.
  • De zondagslunch kan voorlopig nog niet doorgaan
  • De inloop op woensdag van Pameijer blijft zoals het tot nu was: wel inloop, eenvoudige lunch zonder gezamenlijke keukenactiviteiten, geen diner in de avond.
Op 25 januari is er weer een persconferentie. Indien er dan nog meer versoepelingen mogelijk zijn zullen wij u uiteraard z.s.m. hierover informeren.
De kerkenraad is erg blij met deze verruiming van de mogelijkheden want wat missen we elkaar toch in het samen vieren en beleven van ons geloof en in de ontmoeting en het gesprek met elkaar.

De kerkenraad
 
terug