Aanmelden kerkdiensten

Aanmelden kerkdiensten
Helaas is het weer nodig dat u zich aanmeldt om de kerkdienst fysiek bij te wonen. Dat kan bij voorkeur via dit aanmeldingsformulier of telefonisch bij de scriba, tel. 0612200685.
terug