Veertig dagen onderweg: dag 5, maandag 22 februari 2021

Veertig dagen onderweg: dag 5, maandag 22 februari 2021
Uit de Bijbel: 1 Petrus 3:13-22 ~ Hoop doet leven
Tussen hoop en wanhoop
Dat is het moeilijke in deze tijd; idealen, dromen, mooie verwachtingen komen nog niet op of ze worden door de gruwelijkste werkelijkheid getroffen en zo totaal verwoest. Het is een groot wonder dat ik niet al m’n verwachtingen op heb gegeven, want ze lijken absurd en onuitvoerbaar. Toch houd ik ze vast, ondanks alles omdat ik nog steeds aan de innerlijke goedheid van de mensen geloof.
Anne Frank, dagboeknotitie op 15 juli 1944

bijdrage: Annelies van den Berg
terug