De huiskamer De huiskamer

In de huiskamer klopt het hart van De Open Hof want daar ontmoeten mensen elkaar en daar horen we elkaars verhalen.

Van maandag t/m vrijdag is de huiskamer open van 09.30 - 12.30 uur en van 14.30-16.30 uur. U bent van harte welkome voor een kopje koffie of thee, een praatje, een spelletje, maar ook als u rustig uw krantje wilt lezen bent u van harte welkom. De gastvrouwen en gastheren ontvangen u graag.

Op woensdag is de huiskamer de gehele dag geopend. De Stichting Pameijer is dan mede-gastheer/gastvrouw. Regelmatig worden er creatieve workshops gehouden. Tussen de middag wordt er gezamenlijk geluncht. Iedereen kan zich hiervoor aanmelden voor 11.00 uur via het telefoonnummer 0186 612 936. De kosten zijn 2,50 euro.
Op deze dag wordt er ook 's avonds gezamenlijk gegeten en ook daarvoor kan iedereen aanschuiven; wel graag even aanmelden via hetzelfde telefoonnummer. De kosten hiervoor zijn 5 euro.

Op dinsdagmiddag worden er spelletjes gedaan; op de woensdagmorgen wordt er gehandwerkt.
Elke tweede zondag van de maand kunt u zich aanmelden voor een gezamenlijke lunch.
In de huiskamer zoeken we ook de ontmoeting met anderen, bijvoorbeeld een groepje mensen die de Nederlandse taal oefenen.

Regelmatig worden er workshops gegeven op woensdagmorgen. Houd u de weekbrief (ook op de website te vinden) in de gaten voor actuele informatie.
Verder is de huiskamer ook de locatie voor filmavonden, lezingen en thema-avonden.
Via deze link kunt u de folder over de actuele huiskameractiviteiten lezen. Hierin is echter een klein foutje geslopen. De avond over duurzaamheid in de landbouw vindt niet plaats op donderdag 13 november maar op donderdag 15 november.

 

terug