Indien u bezwaar maakt tegen het plaatsen van een foto op deze website, dan kunt u dit melden op het volgende adres:
40dagen tijd op weg naar Pasen

Thema en liturgisch bloemschikken in de 40dagen tijd
Op woensdag 6 maart, Aswoensdag, is de 40dagen tijd begonnen, de periode waarin we ons bezinnen op de betekenis van Pasen.
Pasen is het feest van het nieuwe begin. We zien het buiten in de natuur: i de lente wordt alles weer groen, alsof de wereld opnieuw begint. Ook in de Bijbelverhalen gaat het over een nieuw begin. Steeds opnieuw wordt in de Evangeliën verteld dat Jezus mensen een nieuw begin laat maken. En als het donker aanbreekt over zijn eigen leven, als Jezus gekruisigd wordt en sterft, laat God hem opstaan uit de dood. Dat is een nieuw begin voor Jezus zelf en voor ons allemaal. God zal altijd een nieuw begin maken, zelfs na de donkerste nacht.
Een nieuw begin is mooi, maar je moet er wel wat voor doen. In de weken voor Pasen gaan de kinderen oefenen; ze doen dingen die nodig zijn om een nieuwe begin te kunnen maken. Elke week krijgen de kinderen een ‘beginnersdiploma’ waarop een vaardigheid staat.
Ook staat er elke zondag een prachtig liturgisch bloemstuk, gemaakt door Wilma en Wim van ’t Noordende. Op deze pagina zullen iedere week foto’s worden geplaatst met de toelichting. 
 
Zondag 10 maart 2019, eerste zondag van de 40dagen tijd.
Bij het liturgisch bloemstuk zien we op 3 cilinders vol zand de beproevingen verbeeld: de bol met de steen is de verleiding om onze fysieke honger snel te kunnen stillen;  de bol met Judaspenning is de verleiding van het geld en het verlangen naar steeds meer; de bol met het goud en lood is de verleiding van de macht en het succes; we willen gezien worden. De takken zijn een stille vooruitwijzing naar het kruis van Jezus en de jute staat voor inkeer en nederigheid. Op de voorgrond staan de tulpen voor het gebed  en de anemonen voor de zorgzaamheid van engelen. 

Zondag 17 maart 2019, tweede zondag van de 40dagen tijd.
Centraal staat de boomstronk, die de berg verbeeld, omwikkeld met klimop, waarvan het uiteinde omhoog wijst naar de hemel. De boomstronk is een verwijzing naar de ontmoeting met God tussen hemel en aarde. Op de berg staan twee kleine bloemschikkingen: zij verbeelden Mozes en Elia die vanuit de hemel kwamen om met Jezus te praten en hem te bemoedigen. Er zijn diverse bloemen te zien met een betekenis: de alstroemeria staat voor medeleven, begrip, respect en daadkracht, de duizendschoon verbeeldt de helpende handen. Een witte orchidee verbeeldt Jezus en staat voor spiritualiteit en zuiverheid. Onderaan de berg zien we drie gekleurde bloemen: dat zijn Petrus, Jakobus en Johannes diep in slaap. Ze moeten wakker worden om dit bijzondere moment mee te maken.
 

Bekijk alle foto's
 
Jubileum ds. Lyonne Verschoor-Schuijer

Voor ds.Lyonne Verschoor-Schuijer is het op 30 januari 2019 25 jaar geleden dat zij in het ambt werd bevestigd. Tijdens de eredienst op zondag 27 januari 2019 werd aandacht besteed aan haar jubileum. Mooie woorden en een zegenbede door de voorzitter van de kerkenraad Ina in 't Veld-Rentier en dit ging gepaard met een cadeau, uit handen van gemeenteleden ontving zij 25 rode rozen en ook de kinderdienst en de tienderdienst hadden hun best gedaan om een mooi cadeau te overhandigen.
Tot slot werd zij toegezongen door de gemeente met het lied "10.000 redenen voor dankbaarheid".

Bekijk alle foto's
 
Diner met vluchtelingenwerk

Op donderdag 17 januari jl. was het een drukte van belang in de kerk van de Protestantse Gemeente De Open Hof in Oud-Beijerland. Daar kwamen ca. 60 mensen van diverse culturen met elkaar eten.

Bekijk alle foto's
 
1e Kerstdag

In de Kerstviering op eerste Kerstdag kwam het oude bekende verhaal van Lucas op een verassende wijze bij ons. We lieten ons meenemen in en aanspreken door het Kerstoratorium  ‘Het Licht is geboren’ van Gera van der Linden.

Bekijk alle foto's
 
Kerstnachtdienst

Het thema van de Kerstnachtdienst was Stille Nacht, Heilige Nacht. Het is verbazingwekkend dat zo’n oud lied (het viert zijn 200e verjaardag) nog steeds mensen aanspreekt. Nog verbazingwekkender is het dat een verhaal over een stille, heilige nacht (al ruim 2000 jaar oud) mensen samenbrengt en verbindt.
Interkerkelijk koor Rejoice verleende medewerking aan deze dienst.
Dichter van de Hoeksche Waard de heer Kievit, en tevens gemeentelid van De Open Hof, las een door hem geschreven gedicht voor en we zongen zijn nieuwe tekst van het lied Stille Nacht op de aloude melodie.

Bekijk alle foto's
 
Kinderkerstfeest

Kinderkerstfeest bij Hotel Toekan in Bethlehem.
Dit jaar was er een musical gebaseerd op het kinderboek ‘Hotel Toekan’ van Bram Kasse.
Het verhaal gaat over Hannes die in Bethlehem woont. Als hij hoort dat er veel reizigers naar de stad komen vanwege een volkstelling, bedenkt hij een plan waarmee hij veel geld denkt te gaan verdienen.  Vele reizigers, waaronder ook alle aanwezige kinderen komen bij hem langs.
Aan het eind kwamen Jozef en Maria, maar Hannes had geen plaats meer, behalve in de stal. En daar werd die nacht Jezus geboren.

 

Bekijk alle foto's
 
Met een lege stoel een kind omarmen

INLIA heeft een landelijke oproep gedaan aan alle kerken in Nederland  om symbolisch vijf stoelen leeg te laten tijdens de diensten rondom kerst en op die lege stoelen, speelgoed of knuffels neer te leggen. Op die manier wordt zichtbaar gemaakt dat we begaan zijn met het lot van de 400 kinderen  die nog steeds geen kinderpardon hebben gekregen.  De kerkenraad heeft besloten hieraan gehoor te geven.  Tijdens de kerkdienst op zondag 23 december zal hieraan aandacht worden besteed en de stoelen blijven leeg, maar wel gevuld met speelgoed, t/m de dienst van 1e kerstdag.
 

Bekijk alle foto's
 
Advent

Tijdens de Adventsperiode mogen we iedere zondag weer genieten van een prachtig liturgisch bloemstuk.

1e Kerstdag
De bloemstukken van 1 e Kerstdag zijn een “explosie” van witte bloemen : zij zijn het symbool van geloof.
De witte rozen verbeeldende vreugde, navolging van Christus, de lysianthes de dankbaarheid en de amaryllus de bron van vreugde.
De zijdewindlelie staat voor wijsheid en de katjes  verbeelden het nieuw leven.
De calla’s hebben meerdere betekenissen maar 1 ervan is uit de oudheid is :Kelken om te klinken op het leven.
De ster is de wegwijzer.
 
Kerstnacht
Het geheel symboliseert de geboorte van het Christenkind in de stal van Bethlehem  → Stro en doeken. De witte roos wijst op Jezus.
De ster hierboven → hier is het koningskind te vinden
De calla’s hebben meerder betekenissen maar één er van uit de Romeinse tijd → Kelken als drinkbekers om te toasten op het leven.
Hulst → Vreugde en licht.
Zuidewindlelie  → Wijsheid
De boog van gras is versierd met parels en buigt over het hele stukje → Een Koninklijk Kind is vanuit de hemel op aarde gekomen.

4e Advent
De schikking sluit aan bij de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth. De achtergrond is de weergave van de Hebreeuwse letter Bèt. Het is als een huis met zicht op de toekomst. Je kunt het huis verlaten en het leven en het licht tegemoet gaan. De schikking bestaat uit 2 bloemstukjes die naar elkaar toestaan. De witte roos hierin duidt op de vrucht in de schoot van beide vrouwen, gedragen door Gods handen (Vingerblad). De gebogen grassen geven de ontmoeting weer. De klimop laat de verbinding tussen God en de mensen zien. 2 Granaatappels op de voorgrond bevatten ieder 365 zaden en zijn daarmee het symbool van de vruchtbaarheid.
Op de vierde Adventszondag komt de profeet Micha langs. Hij vertelt van een hoopvol nieuw begin, in een kind.  Klein en kwetsbaar maar ook vol dromen en beloften.  Maria zingt er van wanneer zij bij Elisabeth is.  In haar zingen komen oude verlangens tot leven.  Verlangens en dromen die nog net zo goed bij ons leven.

3e Advent
De kleur voor zondag ‘Gaudete’ is roze. We zien dat terugkomen in de roze accenten. Voorzichtig begint het licht van Christus  door te breken. Daarvan vertellen de witte rozen. We lezen over Johannes die de mensen oproept zich te bekeren. Die inkeer wordt verbeeld door de gedraaide takken en de jute. De nieuwe manier van leven wordt verbeeld door het blad van de rodekool. Het is de bedoeling dat ons leven vrucht draagt (korenaren). Zo leven wij verwachtingsvol de komst van de Messias tegemoet. Johannes geeft richting aan de nieuwe levenswijze door de mensen op te roepen  met elkaar te delen: de stukjes stof en het brood.

2e Advent
De weg door de woestijn: De weg begint gebogen met stenen en stekelige planten zoals groene hulst en distels  als teken van verlatenheid en obstakels die de weg naar God toe blokkeren. Als de mens zich naar God toekeert wordt de weg effen en recht.
Er begint al iets te bloeien → kleine paarse bloemstukjes
met lisianthes, is prairiegentiaan die groeit in rivierbeddingen
in de woestijn, staat voor charisma.
Veronica → symboliseert: staande blijven.
De weg eindigt in een groter bloemstuk met lila en witte lisianthes → als je goed kijkt wordt het al minder donker.
De net ontluikende witte hyacintbol staat voor hemels verlangen en vrede en wijst naar het nieuwe wat gaat beginnen.Dit alles wordt ondersteund door de klimop, als teken van Gods eeuwige trouw.
 
1e Advent
Het is geen dode tak, zie ook de bode van de lente, blijf niet bij winter donker hangen, verheug je op het licht, tel af, verlies de hoop niet
De hoopvolle verwachting van Advent wordt verbeeld door de magnoliatakken met hun dikke knoppen. Advent is een tijd van voorbereiding op het feest, van bezinning. Dat vertelt het paars van de callicarpa, de flox en de trachelia. We hebben reden om hoopvol te zijn: God heeft altijd laten zien dat hij mensen trouw blijf en hen met zijn liefde wil omringen. Dat vertrouwen licht op in de eerste kaars die brandt en in het wit van de tere fresia’s.

Bekijk alle foto's
 
Oogstdienst

Zondag 11 november vierden we de oogstdienst in De Open Hof.Duidelijk zichtbaar waren de vele mooie producten van de oogst, incl. een echt kalfje van 3 weken met de naam Gonda. Met elkaar hebben we veel gegeven om weer te delen met anderen.
Na afloop van de dienst was de jaarlijkse wijnproeverij. De opbrengst hiervan is bestemd voor Stichting Pa en Zoon helpen.

Bekijk alle foto's
 
Allerzielen 4 november 2018

Zondag 4 november 2018 zijn de gemeenteleden herdacht die in het afgelopen jaar zijn overleden.

Bekijk alle foto's
 
Afscheid en bevestigen ambtsdragers

Afscheid en bevestigen van ambtsdragers op 9 september 2018.

Bekijk alle foto's
 
Startzondag 2 september 2018

Zondag 2 september 2018 was de Startzondag met als thema "Een goed gesprek". Alles was net iets anders dan op andere zondagen maar daarom niet minder waardevol. In tegendeel, er vonden mooie en boeiende gesprekken plaats, zowel voor, tijdens als na de dienst.

Bekijk alle foto's
 
Uitzwaaidienst World Servants

Zondag 8 juli was de Uitzwaaidienst voor de 7 World Servants die deze zomer aan de slag gaan.
Waar gaan onze World Servants heen?
Anne Mae Ensering, Martijn Robbemond en Gertjan Robbemond gaan naar Kantheska in Malawi.
Zij vertrekken op vrijdag 13 juli.
Altina Verhorst gaat naar Lunsar in Sierra Leone.
Zij vertrekt op vrijdag 13 juli.
Frank Robbertsen, Evita Stultiens en Madelon Hobbel  gaan naar Mawlamyine in Myanmar.
Zij vertrekken op dinsdag 7 augustus.

Bekijk alle foto's
 
Overstapdienst kinderkerk-tienerdienst

Zondag 17 juni was de zogenaamde overstapdienst voor de kinderen uit groep 8. Zij maakten op deze zondag de overstap van de kinderdienst naar de tienerdienst.

Bekijk alle foto's
 
Actie zonnepanelen

Bekijk alle foto's
 
Kerkdienst Pinksteren 2018

Bekijk alle foto's
 
Afscheid Ger van Eersel als organist

Bekijk alle foto's
 
Gemeentebezoek van partnergemeente uit Burg

Van 5 t/m 8 april 2018 vond het gemeentebezoek plaats met onze partnergemeente uit Burg. Er was een gezamenlijk bezoek aan Den Haag en Scheveningen, een gemeenteavond en uiteraard de kerkdienst op zondagmorgen. Daarnaast waren er veel persoonlijke en individuele gesprekken en ontmoetingen.
Hier een aantal foto's gemaakt door Gonnie Confurius.

Bekijk alle foto's
 
Kerkdienst 1e Paasdag

Zondag 1 april 2018 Pasen
Aan de dienst wordt meegewerkt door het combo Eljakim uit Hoogvliet
Voorganger: ds. Gertjan Robbemond
Muzikale leiding: dhr. Leo Lommers

Bekijk alle foto's
 
Paasontbijt 2018

Bekijk alle foto's
 
Palmpasen 2018

Bekijk alle foto's
 
40dagentijd op weg naar Pasen

Op woensdag 14 februari is de veertigdagentijd begonnen.
In de veertigdagentijd lezen we verhalen over Jezus die op weg gaat naar Pasen. Het thema is: Ik zorg voor jou.
Jezus maakt op weg naar Pasen moeilijke dingen mee. Hij wordt op de proef gesteld in de woestijn, hij ziet handelaars op het tempelplein, hij weet dat mensen hem naar het leven staan. Maar bij al die dingen is Jezus niet alleen. God zorgt voor hem. Er zijn engelen bij Jezus in de woestijn, Mozes en Elia verschijnen op de berg. En met Pasen zal blijken dat zijn Vader ook in de donkerste nacht voor Jezus blijft zorgen. Vanuit die hemelse zorg laat Jezus ook zien hoe mensen voor elkaar kunnen zorgen.
Met de kinderen ontdekken we in deze periode dat je op veel manieren voor iemand kunt zorgen. Bijvoorbeeld door met iemand te praten. Door iemand eten te geven. Of door ervoor te zorgen dat iemand zich thuis kan voelen. Zo zorgt de Vader in de hemel voor Jezus, zo zorgt Jezus voor mensen die hij tegenkomt en zo kunnen wij ook voor elkaar zorgen.
Hier kunt u in het fotoalbum de liturgische bloemstukken terugvinden met de omschrijving erbij.

De liturgische kleur is in deze tijd paars. Dat is te zien aan de antependia, de stola van de predikant en de kaars in de kandelaar van de kinderkerk.
Iedere vrijdag zijn Wim en Wilma van 't Noordende druk in de weer om het liturgisch bloemstuk in het kader van de Veertigdagentijd voor de volgende zondag te maken. Samen met de predikanten en de denktank, bestaande uit Jeanet Boender, Marijke Edelman, Wim en Wilma van 't Noordende is nagedacht over de vormgeving van de bloestukken aan de hand van de lezingen.

18 februari 2018. Het symbolische bloemstuk van deze zondag staat voor de verzoeking van Jezus in de woestijn, waarbij de witte roos de gestalte van Jezus weergeeft. De kronkeltak staat voor de duivel, de stenen voor de woestijn, daarboven de boog met klimop als verwijzing naar Gods trouw en de grote bladeren als Gods dragende handen en de calla’s voor zijn geopende oor: zondag invocabit. De bloemen van Aloë Vera staan voor de zorg van engelen voor Jezus en ook voor ons. 

25 februari:   In het liturgisch bloemstuk van deze zondag staat de berg centraal waar Jezus, Mozes en Elia bij elkaar zijn; dit is te zien aan de drie witte rozen die er hoog bovenuit steken. De 3 apostelen die erbij waren wilden dat heerlijke moment vasthouden maar ze moesten terug voor hun taak op aarde; dit is de te zien aan de orchidee die een beetje omlaag hangt.

 4 maart:   In de liturgische bloemschikking van deze zondag zien we het vingerblad gevouwen als een dak van God, het huis van de Vader. Achteraan staat een geopende bijbel, maar deze is nog niet goed zichtbaar, hij is versluierd. Er is ook een bezem te zien die voornamelijk gemaakt is van bremtakken; deze verwijst naar Jezus die de bezem haalt door de tempel, Hij ruimt op. Wij hebben dat nodig om ruimte te maken voor God. De jute symboliseert de schone en goede weg van boete en inkeer die wij mogen gaan om de weg te vinden naar God en weer zien we de paarse bloemen als teken dat we op weg zijn naar Pasen.

Zondag 11 maart is de vierde zondag van de Veertigdagen tijd; we zijn op de helft op weg naar Pasen. In de totale bloemschikking van deze zondag is de kleur rose te zien als teken dat het licht van Pasen doorbreekt. Het gaat deze zondag over delen en ontvangen, ook in ons eigen leven. 5 broden en 2 vissen dat is genoeg om te delen. Dit is weergegeven in vijf licht-rose Gerbera’s voor de vijf broden en twee donker-rose gerbera’s voor de twee vissen. De vingeplanten symboliseren de gevende handen van God waaruit wij mogen ontvangen. De klimop is het teken van trouw en vertrouwen.

18 maart: In het liturgisch bloemstuk van deze zondag is de tekst van Johannes 12 vers 20-33 verwerkt. Er is een kruis van korenaren met daaronder rode anemonen; dit is een verwijzing naar het lijden van Jezus. Ook nu weer zien we de twee vingerbladen als teken van Gods dragende handen; Hij is er altijd bij. De aarde met de graankorrels en gebroken korenaren verwijzen naar Johannes 12 vers 24. De bundel korenaren staat voor vrucht dragen, ook in ons eigen leven.

25 maart: Palmpasen, we zien nog steeds het paars dat hoort bij de voorbereiding van Pasen, de kleur van de inkeer. Er is jute toegevoegd, als symbool van nederigheid, de nederigheid van de Koning die binnenrijdt, maar ook onze eigen nederigheid als we beseffen wat mensen elkaar nog altijd aandoen. Een boomtak, boomschors met stenen. Het is geen makkelijke weg die Jezus moet gaan. De kleur rood verwijst naar de koninklijke manier waarop hij zijn weg is gegaan. Zijn roeping heeft willen volbrengen. Er staan trompetnarcissen die horen bij Pasen, trompet zo klinkt al, zij zingen en toeteren het goede nieuws rond. In het verhaal van vandaag horen we hoe de mensen zingen, en rond toeteren: gezegend is de Koning die komt in de naam van de Heer.

29 maart: Witte Donderdag, Als symbool van de voetwassing zien we een kruik, een schaal water en een witte doek. Er staat een kring van 12 witte rozen, de discipelen, en 1 rode roos in het midden, Jezus als middelpunt. De schaal met het kruikje wijn en de beker, de druiven en de gebroken matzen verbeelden het gedachtenismaal op deze avond. Ook de klimop is weer te zien als teken van Gods trouw.

30 maart: Goede Vrijdag. Op deze avond staat het kruis centraal, op een paarse basis met jute als teken van onze schuld van vandaag. Hierop ligt "de weg" naar het kruis. Het kruis is omwikkeld met prikkeldraad en een doornenkroon als teken van het lijden van Jezus. Aan de voet van het kruis staat een kan rode anemonen; dit symboliseert Jezus kreet: "Vader neem deze beker van mij weg". Aan de voet van het kruis liggen witte stenen voor het persoonlijk verdriet en pijn van een mens, die hij/zij alleen weet het wordt daar neergelegd ..... en God weet ervan.

31 maart: Stille Zaterdag. We zien een kleine sobere schikking met 3 witte calla's; zij verbeelden de drie dagen. De witte rozen geven alvast een vooruitblik naar Pasen. Dit alles is gedragen door het vingerblad als teken van Gods dragende hand en ook de klimop is te zien als teken van Gods eeuwige trouw.

1 april: Eerste Paasdag! De steen is weg. We zien nog wel wat stenen liggen bij de bloemschikking, maar die liggen ter zijde. Want de nieuwe schepping is geboren, uitbundig mogen we dit ook zien in het bloemstuk. Het leven gaat open als was het de eerste dag en er was licht en het licht was goed. Er zijn veel bloemen die verwijzen naar God, naar Jezus, naar het leven, naar de Schepping en naar alles wat opnieuw begint en bloeit. En zo mogen we het leven weer omarmen want de Heer is waarlijk opgestaan!
        

Bekijk alle foto's
 
Activiteiten de Baanbrekers 2017-2018

Bekijk alle foto's
 
World Servants

De World Servants Oud-Beijerland hebben regelmatig acties om geld in te zamelen voor hun reis naar hun project.

Bekijk alle foto's
 
Pa en Zoon Helpen

Bekijk alle foto's
 
Groene Kerk

De Protestantse Gemeente De Open Hof te Oud-Beijerland doet veel aan duurzaamheid. Vanaf zondag 8 oktober is dit ook daadwerkelijk zichtbaar. Wethouder Piet van Leenen zal na afloop van de kerkdienst het bordje “Wij zijn een GROENE KERK” onthullen. Daarmee is De Open Hof één van de ruim 140 kerken of andere geloofsgemeenschappen in Nederland die het predicaat Groene Kerk hebben ontvangen. De Open Hof is de eerste Groene Kerk in de Hoeksche Waard.

klik hier voor het artikel in het Kompas.

Bekijk alle foto's
 
Verhuur

De kerkzaal van De Open Hof en de vergaderzalen worden per dagdeel verhuurd. Er worden verschillende tarieven gehanteerd voor verhuur door de week en in het weekend. Ook is er de mogelijkheid om bijvoorbeeld internet en/of de vleugel te huren. Voor meer informatie, zie verhuur.

Bekijk alle foto's
 
Stamppotavond World Servants 3 februari 2018

Zaterdagavond 3 februari 2018 was de kerkzaal omgebouwd tot stamppotcafé in verband met de jaarlijkse stamppot avond ten behoeve van de World Servants. Diverse sponsors schonken ingrediënten die door veel gemeenteleden werden omgetoverd tot heerlijke stamppotten. 120 mensen van jong tot oud, genoten van al dit heerlijks, uiteraard tegen betaling. De Baanbrekers assisteerden weer bij het vele werk dat deze avond werd verzet.
Dit leverde het mooie bedrag van ruim 1500 euro op!

 

Bekijk alle foto's
 
Viering 1e lustrum De Baanbrekers 26 januari 2018

Bekijk alle foto's
 
Activiteiten van de Baanbrekers 2016-2017

Bekijk alle foto's