Privacy Statement AVG

Privacy Statement AVG
 
Beleidsplannen

Beleidsplannen
lees meer »
 
Plaatselijke regeling Plaatselijke regeling
lees meer »
 
Mishandeling

Mishandeling

Sinds 1 juli 2013 zijn organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren op grond van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht om een meldcode te hanteren. De meldcode richt zich op huiselijk geweld en kindermishandeling, daaronder ook begrepen seksueel geweld, vrouwelijke genitale verminking, eergerelateerd geweld, ouderen- mishandeling en huwelijksdwang.
 

lees meer »
 
Verslagen gemeenteberaad Verslagen gemeenteberaad
lees meer »